Üdvözlünk az espavo.hu portálon!

Az "Espavo!" jelentése: Köszönöm, hogy magadhoz veszed a hatalmadat!

Célunk az Új Energiákról, Új Lehetőségekről szóló információk közlésével hozzájárulni az emberiség és a Föld együttes felemelkedéséhez.

Szigeti Antal csoportjai.

Nyár eleji feltöltődés és újrakalibrálás

Kategória:

A június - és egyelőre úgy tűnik, hogy az egész nyár - a pihenésről és a feltöltődésről fog szólni a “szigorúnak” ígérkező ősz előtt. Ki kell üríteni a nagyrészt felesleges információkkal teli agyi puffereinket, megszabadulni a haszontalan adatoktól és tudati tartalmaktól. Így ősszel kitisztult, harmonizálódott elmével és feltöltött erőforrásokkal nézhetünk szembe az érkező friss kihívásokkal.

Segítsük az élet körforgását!

Kategória:

A szinte napról-napra sűrűsödő, szennyeződő finomenergetikai közegünkben egyre fontosabb, hogy időnként “levegőhöz jussunk”, hogy egy kicsit csökkentsük asztrális és mentális terhelésünket. Az e havi, 6-ától beáramló energiák abban segítenek, hogy felismerjük milyen nagy mértékben sűríti a közegünket az elhunyt szeretteinkkel, barátainkkal való szükségtelen, szokásszerű foglalkozás.

Sok kihívással érkezik a tavasz

Kategória:

A húsvéti időszakot “vihar előtti csendként” aposztrofálta a mostani üzenet. Az április 8-ai - Észak-Amerikából látható - napfogyatkozás mindenképpen új minőségeket hoz el az Egyesült Államok lakói számára, ha bízunk is abban, hogy még nem a vihar kezdetét. Már több hosszabb-rövidebb üzenet foglalkozott a világunk túlzott digitális kitettségével, ami a mostani Nap-ciklus erős naptevékenysége miatt digitális összeomlásba torkollhat.

Új lehetőségek az érzékelés kiterjesztésére

Kategória:

A hatodikától beáradó energiák egyszerűen körülírhatóak, de ismét fontos feladatot adnak.

Az üzenet szerint egyfajta “életkönnyítő” energianyaláb árad be március 6-tól, és velünk is marad néhány évig. A most érkező energia abban segít, hogy életünk eseményeit több oldalú megvilágításba helyezze, hogy azokat ne csak a saját perspektívánkból tudjuk tanulmányozni.

Február - a lassítás hónapja

Kategória:

Ebben a hónapban minden eddigitől eltérő, teljesen új módszerrel próbálják korlátozni a Hierarchia részéről a szabad akarat “túlkapásait”. Ugyan eddig nem említették, de a “Zónát” tanulmányozva kiderült, hogy amikor megtervezték a Szabad Akarat Zónáját, tartozott hozzá egy optimálisnak tekintett “bejárási sebesség”, amit szimbolikusan kalibrálhatunk a gyaloglás tempójaként 5 km/órára.

Kapcsoljuk össze a harmadik szemünket elménk ősi részével!

Kategória:

E hírlevelek történetének egyik legnagyobb kihívásával kerültem most szembe. A felsőbb szintekkel és a Hierarchiával való kommunikációnak vannak kevésbé publikus és nehezen átadható részei is. A január 6-án érkező energia magyarázata kapcsán e két dologgal szimultán kerültem szembe. A “hivatalos” magyarázat sok órányi személyes és kis csoportnak szóló tanítások fogalomrendszerével lett átadva - és ezt kell most úgy kontextusba helyeznem, hogy az előzmények ismerete nélkül is értelmezhető maradjon. Remélem sikerül!

Mikulásra két újabb fontos energia érkezik

Kategória:

December 6-tól két újabb támogató energia áramlik be a planetáris térbe.

"Fejéről a talpára"

Kategória:

Rendkívül fontos az e havi téma - ehhez képest “érdemtelenül” rövid lesz a hírlevél. Kérem hogy mégis vegyétek nagyon komolyan, hiszen igazán fontos a célba vett terület.

Őszi meglepetés

Kategória:

Az indián mondás szerint a Földet nem az apáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön.

Friss energiákkal érkezik az ősz

Kategória:

E hónap 6-ára két újabb energia- és segítőhullám érkezik, melyek nyomatékosítására emberi segítséget is kérnek Hierarchia részéről.

Miben hátráltatja a technikai civilizáció a spiritualitást?

Kategória:

Ebben a hónapban ismét egy korábban már többször említett probléma részletesebb kifejtése kerül terítékre.

Segítsünk a Hierarchiának tisztítani a Vizeket! + Michelle Eloff-Víz Angyalok

Kategória:

A civilizációnk és az emberiség jelenleg is folyó segítése és megmentése nagyrészt nem humán sávokon zajlik, hiszen épp a nem-emberi frekvenciákon lehet visszaszorítani a "nem-emberi" betelepülteket. Ebben a hónapban azonban újra kér emberi segítséget is a Hierarchia a Vizek természetének megőrzéséhez illetve regenerálásához.

A 6:6 kulcsdátum mérföldkő minden évben

Kategória:

Folytatódik a planetáris tér, a minket körülvevő energiák gyors átalakulása, amiből meglehetősen keveset veszünk észre, mivel mindig az éppen jelenlegi állapotunkat tartjuk természetesnek és állandónak. Olyan mint amikor a vonatban ülünk és változik körülöttünk a táj, mindig az éppen aktuális környezetet véljük "állandónak". Az elmúlt néhány évben azonban a vonatunk ablakából látott, egyhangúnak tűnő környezet sokkal gyorsabban látszik változni.

Emlékezzünk kreatív és játékos önmagunkra!

Kategória:

Az új hierarchia újabb segítő frekvencia földi síkra – illetve a mi dimenziónkba – való beárasztását indította el május elején. Ez a frekvencia segít az embereknek emlékezni, újra felidézni, tudatosítani, hogy ők amellett döntöttek amikor az inkarnációba léptek, hogy emberként születnek meg a szabad akarat zónájába. A hierarchia ugyanis megállapította, hogy az elmúlt 2-3 hónapban riasztó mértékben csökkent azok száma, akik még tudatosak erről.

Húsvét - alkalom meghalni az illúziók és újjászületni a Valóság számára

Kategória:

A Húsvét előtti időszakra átmeneti egyensúly alakult ki az Új Hierarchia és a nem-emberi célokat követő kegyetlenek között a mi dimenziónkban. Az átmeneti időszak egyik kulcskérdése az emberek (illetve az egész emberiség) újra felébredése a valóságra. Erről eddig a hírlevelekben nem sok szó esett, bár régóta hangsúlyozzák ennek fontosságát. Az ezoterikus törvény szerint az energia követi a figyelmet, így ha az emberek többségének figyelme az illúziókra, az ál-valóságra irányul, akkor az fog erősödni.

A tavasz felszabadító energiákat hoz

Kategória:

Régóta ígérek egy átfogóbb kitekintést a civilizációnk dimenziójának helyzetéről, amit úgy tűnik nem halogathatok tovább, mert enélkül már kevéssé érhető, hogy miért éppen most és miért pont ilyen energiák érkeznek az emberiség támogatására.

A Föld újra elkötelezte magát mellettünk, szeret és támogat minket

Kategória:

Az újabb és újabb frekvenciákon alapuló fegyver-kísérletek eredményeként illetve mellékhatásaként a földi emberi populáció mind nagyobb része számára zárul le a kapcsolódási lehetőség a kozmikus és csillagenergiákhoz - és ugyanez a helyzet az állati, növényi és ásványi királyságokban is. Ez az érintettek számára ellehetetleníti a spirituális fejlődést, mivel nem érinthetik meg őket az ezt kiváltó - magasabb dimenziós - impulzusok. Így megkérdőjeleződik a földi "szabad akarat iskola" létjogosultsága is.

Január 6-án további spirituális támogatás érkezik

Kategória:

Az előttünk álló 2023-as évben fokozódó homály ellensúlyozására az új hierarchia a karácsonyi időszakban számos új segítő program megindítását határozta el.

Kérd a "lélekmentő fénypalackodat"!

Kategória:

Az aktuális planetáris prognózis szerint a spirituális fény a mi dimenziónkban hosszú évekre kialszik, amit csak néhány rövid "felvillanás" fog megszakítani. Ezáltal a spirituális fejlődés lehetőségei rendkívüli mértékben lecsökkennek. Ezért a planetáris hierarchia további mentőakciókat kezdeményez.

Elérte a segélykérés az arany emberek civilizációját!

Kategória:

Az előző havi "közös akciónk" elérte a célját, az arany emberek civilizációja megkapta a segélykérő üzenetet. Folyamatosan dolgoznak a tömeges leszületési projekten, bár meglehetősen nagy a "közegellenállás". Mindenesetre hálatelt köszönet mindazoknak, akik részt vettek benne!

Érkezett néhány új információ, ami eléggé átkeretezte a jelenlegi helyzetet, sok szempontból új kontextusba helyezve az a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is a megoldandó feladat. Ez azonban még nincs értelmesen elmagyarázható fázisban.

Meditáció az arany emberek behívására

Kategória:

2022.október 5-én csatornázta Szigeti Antal (espavo.hu) Kecskeméten

A szerzői jog fenntartva -- az anyag módosítatlan formában szabadon továbbadható a szerzői jogi információ feltüntetésével

Segítsük az emberiséget és a Földet az "arany emberek" behívásával

Üdvözöl a Testvériség!

Hívjuk be együtt a Földet és az emberiséget megsegítő lényeket október 6-án!

Kategória:

Az új planetáris hierarchia egyre inkább átveszi a stafétabotot, és kezdi feltárni azokat az okokat, melyek a világunk mostani állapotához vezettek. Ezzel párhuzamosan szükség van újabb és újabb "vészhelyzeti intézkedésekre" is, hogy a rendszer - ha döcögősen is, de - működőképes maradjon.

Újabb változást hozó, támogató energiák érkeznek

Kategória:

E hónap 6-án ismét két újabb, jelentős segítő energia beáramlása kezdődik meg. Ezek a beáramlások is - a múlt hónapban elindultakhoz hasonlóan - évekig fenn fognak maradni.

További segítség érkezik, elkerülhetjük a káoszt

Kategória:

Az új hierarchia kezd jelentős erőfeszítéseket tenni, hogy a 2012 után bezárult kapuk helyett új fejlődési lehetőségeket nyisson az emberiség számára. Augusztus 6-án újabb jelentős energia beáramlások kezdődnek.

Új, irányváltó energiák érkeznek

Kategória:

Az idei nyári napforduló után planetáris szinten két jelentős energetikai beáramlás is megkezdődött. Mindkettő a mostanában felerősödött problémák enyhítésére szolgál, és mindkettő hosszabb ideig - minimum egy évig - fog tartani.

Az Élet ünneplése

Kategória:

A mostani időszakot (2020 nyara óta) numerológiai értelemben a 6-os szám dominálja. Az idei 6:6 kulcsdátum ráadásul épp Pünkösre esik. A Pünkösd mint tudjuk, a Szentlélek alászállásának időszaka. Metafizikai értelemben a Szentlélek az angyali birodalmak gyűjtőfogalma, az angyali lények egyik legfőbb tevékenysége pedig az Egyetlen Élet támogatása minden szinten.

A gondolatfolyam lelassítása kulcskérdéssé vált

Kategória:

A spirituális út egyik fontos állomása a gondolataink feletti uralom megszerzése és az elme csevegésének lehalkítása – haladottabb fokon elnémítása. Ennek jelentősége nyilvánvalóan az, hogy gondolataink egyfajta felhőt képeznek a lényünk magasabb szintjeiről leragyogó fény és a hétköznapi fizikai létezés között.

A harmadik szem új funkciója

Kategória:

A tavasz beköszöntével sokféle és számos energetikai impulzus hat a finomenergiák szintjén. Ezek összjátéka minden eddiginél bizonytalanabbá teszi a jövő körvonalait. Ebben a labilis és kihívásokkal telt időszakban még fontosabbá vált fényközvetítők munkája, akik a saját csatornájukon keresztül hozzák le a felsőbb szintek magas minőségeit a fátyol alá, főleg a fizikai síkra.

A tavasz elhozza az Új Föld ígéretét

Kategória:

A járvány „melléktermékeként” jelentkező pangás után a spirituális világban is felpezsdültek az események. Bár borzasztó áldozatok árán, de 15-20 év múlva kibontakozhat az „Új Föld” első verziója. Ehhez az egyik legfontosabb lépés, hogy a spirituálisan előrébb haladottak segítsék elsősorban a mögöttük lépkedőket, illetve természetesen mindazokat, akik segítséget kérnek tőlük. Ez akkor kezdhet megvalósulni, ha tisztázzuk (magunkban) hogy mi is a spirituális értelemben vett segítés, és hogyan tudunk ténylegesen segíteni.

Hogyan segít a meditáció megváltoztatni a világot?

Kategória:

A februárban érkező energiák segítik a meditációd tökéletesítését. A szótári értelmezést messze leszűkítve most a „valódi meditációról” lesz szó, nem pedig arról, hogy törökülésben feszengünk, közben mudrázunk és azt mondjuk (vagy netán csak hallgatjuk) hogy OM.

Tartalom átvétel