Emlékezzünk kreatív és játékos önmagunkra!

Kategória:

Az új hierarchia újabb segítő frekvencia földi síkra – illetve a mi dimenziónkba – való beárasztását indította el május elején. Ez a frekvencia segít az embereknek emlékezni, újra felidézni, tudatosítani, hogy ők amellett döntöttek amikor az inkarnációba léptek, hogy emberként születnek meg a szabad akarat zónájába. A hierarchia ugyanis megállapította, hogy az elmúlt 2-3 hónapban riasztó mértékben csökkent azok száma, akik még tudatosak erről. Az emberiség és az egyes emberek oly mértékig kezdenek ragaszkodni a kívülről rájuk tukmált keretekhez, segédeszközökhöz, hogy a kezdeményező-készség szikrája is kezd kihalni belőlük. Igazi fehér hollóvá vált az, aki maga kezd megoldani egy problémát, és nem az az első lépése, hogy annak próbál utánanézni, hogy mások ezt hogyan oldották meg, vagy milyen kész segédeszközök vannak ennek megoldására. A nyugati embernek az az első dolga – mielőtt még egyáltalán megvizsgálná a probléma természetét – hogy keres egy youtube-videót, ami bemutatja, hogy mások ezt hogyan oldották meg. A probléma azonban sajnos ugyanúgy fennáll a természeti népeknél is, úgy tűnik, hogy oly mértékig megváltozott a planetáris mentálszint, hogy a döntő többség először a „játékszabályokat” igyekszik tisztázni, és így már azelőtt rögzített kereteket akar szabni magának, hogy kezdene megismerkedni egy új területettel. És a félreértések elkerülése végett most nem valamilyen társasjátékról van szó, ahol ez még elfogadható – bár ott is először kicsomagoljuk a dobozt és megnézzük, hogy mi van benne. Sokkal inkább olyasmi ez, mintha úgy akarnánk elkezdeni a zongoratanulást, hogy előtte megtanuljuk a zeneszerzés szabályait, vagy úgy kezdenénk egy nyelvet megtanulni, hogy mielőtt egy szót is kiejtenénk, bebiflázzuk a nyelvtan és az intonáció összes szabályát.

Mint arról már szó esett a korábbi hírlevelekben, riasztó mértékben és tempóban ”színtelenedik el” a világunk, egyre kevesebb tere van a kreativitásnak, az új ötleteknek, a rendhagyó hozzáállásnak. Ha ez a tendencia folytatódik, a szabad akarat változatos világa egyen-emberek egyen-cselekvései révén egy előre teljesen kiszámítható determinisztikus gépezetté válik, ahol minden előre megjósolható, teljesen ki van belőle küszöbölve minden egyéni kezdeményezés és statisztikai ingadozás – ezzel viszont kiküszöbölődnek a tanulási lehetőségek, mondhatni okafogyottá válik a szabad akarat zónája.

Ami most segítségként érkezik, az nem egy már jól ismert metafizikai minőség, hanem egy olyan finomenergetikai támogatás, ami visszavisz minket az eredeti, játékos, sok mindent kipróbáló önmagunkhoz, illetve annak tudásához, hogy van ilyen részünk. Érdemes újra és újra felidéznünk, hogy a saját hibáinkból tanulunk a legtöbbet és a leggyorsabban. Az általam ismert ezoterikus forrásokban egyedül Gurdjieffnél van ehhez hasonló tanítás, „az önmagunkra való emlékezés” – ez ugyan nem egész pontosan erről szól, de sok benne a hasonlóság.

Ha szeretnénk újra, jobban emlékezni önmagunk kreatív és játékos, sok szempontból leginkább „emberi” aspektusára, csak annyi a teendőnk, hogy kérjük, majd megnyílunk erre a most érkező támogató frekvenciára, ami mindenki számára rendelkezésre áll . Nem „harangszóval érkezik”, de lassan észrevehetjük, hogy kezd változni a hozzáállásunk, és nem akarunk szükségképpen mindenben igazodni az előre kiszabott keretekhez, és kezdünk jobban bízni a saját képességeinkben. Az elkövetkező néhány évtized egyik legfontosabb kérdése lesz ez, amihez majd újra és újra visszakanyarodunk. Most az a fontos, hogy megtegyük az első lépéseket.

Újra emlékeztetlek benneteket a tornaszentandrási nyári táborra augusztus 13-21. között. Nagyon fontos a mostani időszakban a személyes kapcsolódás, a személyes jelenlét, ami felerősíti az emlékezést önmagunkra.

Élvezzétek az utazást!

Anti