Tom Kenyon {Hathorok} - és Judi Sion

[Ezt a Mandala-Véda kiadó honlapjáról másoltam. Emailben kértem engedélyt, és beszéltem a Melindával is telefonon, ez így korrekt, és jó nekik. Nézzétek meg az eredeti oldalt, mert ott sok kép is van, és vegyétek meg a könyveket, mert nagyon jók! :-)]

Tom Kenyon zenész, kutató, író, terapeuta, a pszichológiai tanács­adás bölcsészdoktora több mint 17 éves magánpraxisban szerzett tapasztalattal rendelkezik. Pszichoterapeutikus munkája során hang és zene segítségével próbálta gyorsítani a terápiás folyamatot.

A hangok gyógyító mivoltának felismerése után Tom 1983-ban megalapította az Akusztikus Agy Kutatóközpontot, hogy a hangnak és a zenének a tudatosságra mért hatásait tudományosan alátá­maszthassák. Tudományos vizsgálódásai közben Tomot lenyűgözte a han­gok eszközként való felhasználása a módosított tudatállapotok és az agy/elme még kreatívabb jellegeinek elérésében.

Tom kifejlesztette a „katalitikus hang” rendszerét, amelyben a közel négy oktáv hangterjedel­mével segít másoknak módosított tudatállapotaikba belépni. Tom jelenleg a belső alkímia szin­tézisén dolgozik, hogy fokozza a tudatosságot és kifejlessze a spirituális megvilágosult­ságot.

Az Elmeállapotok című könyv írója és Virginia Essene-nel társszerzője A hathorok-nak.

Tom Kenyon a szeretet és a hangok mestereinek, a hathoroknak a közvetítője. A hathorok interdimen­zionális lények csoportja, akik egy felemelkedett ga­laktikus civilizációból jönnek. Az ősi Egyiptomnak és Tibetnek egyszer már segítséget nyújtottak, s most az emberiség jelenlegi fejlődésében segédkeznek. Tom négy oktávnyi hangterjedelmének briliáns felhaszná­lásával megváltoztathatnak életeket és gyógyíthatnak.

Az egyik legfigyelemreméltóbb hanggyógyító manapság...

Sem a hang, sem az ember nem mutatható be egy rövid bekezdésben. Ő a lényege, a meg­nyilvánulása, a kiáradása és életereje, varázslata és teljessége nem fejezhető ki csak a szá­mí­tógép képernyőjén olvasva. Érezd át munkásságát szavai olvasásával, dallamai hallgatá­sával, mely nem tudja megfelelően visszaadni hangját, ahogy a puszta szavak sem képesek leírni az embert. Tom tanulmányai és emlékei kiegészítve háttértudásával és tapasztalataival lehetővé teszik számára, hogy egyenlő tehetséggel mozogjon a tibeti buddhizmus, az egyip­tomi alkímia, a taoizmus és a hinduizmus területei és a tudomány kapcsolatában. Egy vele átélt műhelymunka vagy előadás során a hangok által elárasztott hatalmas tudás erősít meg, ami megnyitja a fizikai központokat, így segítve a szavak és a lélek teljesebb megértését.

A sokoldalú Tom Kenyon

Mester-tanár

Tom világszerte intenzíven tanít. A tudományoktól a spiritualitásig terjedő roppant tudásának köszönhetően minden tanfolyamát átitatja az anyaghoz kapcsolódó tudása és a mindezt beborító általa létrehozott szakrális hangok. Más szóval, mégha nem is érted meg teljesen a szavait, nem menekülhetsz az igazság elől, amikor hangján keresztül elér téged. Minden alkalomnak van egy jellegzetes témája. Néhány a tibeti energia gyakorlatokból jön, néhány pedig Tomból kibontakozva az ezoterika nyugati irányzatának módját közelíti meg. Egyik alkalom sem ugyanolyan, mivel a csoport tudatosságához, hangulatához igazítva speciális mantrák és hang meditációk segítik a jelenlévőket. Ha fáradtnak érzed magad a jelenlétkor, akkor a tudatosságod bemutatóra való ráhatása miatt a tested szó szerint érzi, hogy javára válik az ottlét.

Hathor kapcsolat

Tom Kenyon csatornája a Hathoroknak, a szeretet és a hang mestereinek. A Hathorok egy dimenzióközi élőlények csoportja, akik egy felemelkedő galaxisközi civilizációból származ­nak. Az ősi Egyiptom és Tibet megtámogatása után, visszatérve segítik jelenkori civilizá­ción­kat. Tom négy oktáv terjedelmű hangjának egyedülálló és átalakító felhasználásával sorsok változnak meg, s emberek gyógyulnak. Link to all Hathor Messages. Ajánlott cikk: White Gold Alchemy

Zenész

CD-k és hangszalagok mint túlsúlyban lévő hangszert felhasználják Tom hihetetlen négy oktáv terjedelmű hangját. A felvételeken minden hang tőle származik, mint zenész, énekes és sá­mán. Saját hangját, billentyűket, zongorát, dobokat, csörgőket, tibeti csengőket, kris­tály­edényeket, gitárt és más ritka hangszereket használ. Az ABR pszichoakusztikus felvételein túl számos CD is elérhető. A The Ghandarva Experience Isten számos nevének, Ghandarva, énekléséhez szóló tisztelet. A SOMA egy elragadó, vissza-visszatérő meditációs szalag. A Forbidden Songs Tom eredeti dalaiból (koncertfelvételként elérhető) készült új albuma, a City of Hymns új albuma klasszikus keresztény himnuszokat tartalmaz. A Sound Transfor­mations különleges hangulatjavító ülésekkor felvett hanganyag.

Templomépítő

Néhány évvel ezelőtt a Hathorok megkeresték Tomot, hogy építsen hangulatjavító temp­lomot. A Hathorok szerint rendkívüli jelentőségű volt, hogy megépüljön ez a templom, s mint egy giroszkóp működjön az eljövendő időkben. Dél-Albuquerque-ben földet szereztünk egy fennsíkon, s megalapoztuk a hangvillát 333 rózsával és fehér kvarckristállyal töltött réztengely elásásával. A templom-terv neve Celestorium. Az egyiptomi templomok óta ez az első leg­fontosabb szakrális struktúra a Földön. E égi kapu használati útmutatója, mellyel az em­berek közvetlen kapcsolatot tudnak létesíteni az Égi Lényekkel, Tomon keresztül szállt alá a Hathoroktól.

Az író könyvei

Mária Magdolna Üzenetei (2007)
A Hathorok (2007)

Judi Sion

Judi Sion szakmai hátterében megtalálható a kommunikáció és a reklám éppen úgy, mint a politikai tanácsadás. Ráadásul volt fotós, talk show házigazda és újságíró is. Cikkei megjelentek számos magazinban és újságban. Hét évet töltött el egy misztériumiskolában "szél-tanítójával" és ebben az időben jelentek meg Az utolsó keringő a zsarnokokkal, Anyagi függetlenség, és Az ufók és a valóság természete című könyvei angolul, franciául, spanyolul és németül. Az amerikai bennszülött hagyományok iránti érdeklődése ötéves intenzív tanulmányokra és inaskodásra ösztönözte, számos törzsi csoport nagyanyáinál és nagyapáinál, köztük a hopi indiánok körében is. Előadásokat tartott az ufókról és a spiritualitásról, és a női titkokat tanította Észak-Amerikában és Európában is. Tom Kenyon mellett ő is beszél a Mária Magdolna Üzenetről világszerte.

Az író könyvei

Mária Magdolna Üzenetei (2007)