Michelle Eloff (10.03.25) - Kuthumi - Agrippa Mester: 4:4 A Smaragd Sugár Ünnepe

Kategória:

4:4 A Smaragd Sugár Ünnepe

Copyright – Csak Tagok Részére

Szerzői jogi figyelmeztetések a The Lightweaver Club 'Tagok' státuszú felhasználói részére (beleértve minden fizetős átiratot a 'csak tagoknak' megjegyzéssel.)

A jelen információból semmi nem használható fel pénzszerzési célra, nem változtatható meg, fordítható le, törölhető részben vagy egészében vagy beépítve semmilyen formájában.
Rövid kivonat közölhető ezekből a csatornázásokból azzal a feltétellel, ha a szerző neve és szerzői joga, valamint a http://www.thelighweaver.org/club link megemlítésre kerül azzal a megjegyzéssel, hogy a teljes átirat hozzáférhető a The Lightweaver Club web-oldalon.
A Lightweaver-nek a csatornázásokra felhatalmazott fordítói vannak más nem fordíthatja ezeket az anyagokat rajtuk kívül. Kérem, lépjen kapcsolatba velünk, ha más nyelveken szeretne hozzáférni ezekhez az anyagokhoz vagy szeretné lefordítani a saját nyelvére.
Ezek az információk minden időkre Michelle Eloff szellemi tulajdonát képezik.

Számunkra nagy jelentőséggel bír az ingyenes átiratok megkülönböztetése a csak tagok számára elérhetőektől. Az utóbbiakra külön szerzői jogok vonatkoznak.

Kuthumi
Michelle Eloff által csatornázva ©

Johannesburg, Dél-Afrika,
2010.03.25


Kuthumi-Agrippa vagyok és a szeretet és bölcsesség sugarain érkezem, hogy mindannyiótokat üdvözöljem most és elhozzam nektek az átalakulás, az átváltozás, a felemelkedés áldásait és örömteli megszentelését. Legyetek üdvözölve, szeretteim!

És nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk össze valamennyiőtökkel ezen a napon, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Drága Fénymunkások, rohamosan közeledünk ahhoz az időponthoz, amikor minden energiának egyesülnie kell a szeretet egyetlen dinamikus erejévé, az Atya/Anya Isten fénye forrásának közepéből vonva ki azt.

Kivétel nélkül valamennyien magatokban hordozzátok az isteniség és az igazság szent jellegzetességeit. Ezeknek a jellemzőknek kell most egyesülnie ahhoz, hogy létrehozzák azt a kollektív jellegzetességet, ami le fogja taszítani trónjáról az Illuminátusok Mátrixát és lehetővé teszi a számunkra, hogy teljesen lehorgonyozzuk a Szeretet és Igazság Smaragd Sugarát.

Minden egyes megtett lépésetek a gyógyulás ösvényén és az, hogy még inkább öntudatossá váltok, lehetővé teszi ezeknek az új dinamikus energiáknak, hogy szilárdan legyökerezzenek a Kollektív Tudatosság mátrixában, mivel viszont annyian az emberi fajból még mindig az Illuminátusok Mátrixában vergődnek, létfontosságú valamennyiőtöknek dinamikusan belenőni a nagyobb tudatosság és a lehetőségek még kiterjedtebb mátrixának ismeretébe, ami bennetek található.

Mármost az Illuminátusok Mátrixa olyan energiákból és programokból áll, melyeket azok hoztak létre szándékosan, akik hatalmon vannak, és akik úgy döntöttek, hogy nem engedik megnyilvánulni az igazságot, mivel attól tartanak, hogy ez megfosztaná őket a hatalomtól, azaz attól a támasz nélkül maradnának, amire oly nagy szükségük van.

Az igazság a hatalom esetében az, hogy ez nem olyasmi, amit birtokolni lehet, mert ez természetétől fogva bennetek van és ezt ti kifejezitek, ennél fogva a meghatalmasodott lélek dinamikái megérintik mások szívét is, akik engedik ugyanezt a meghatalmasító folyamatot kibontakozni magukban. A hatalmat birtokolni annyi, mint mások fényét eltulajdonítani, ami nem áll összhangban a meghatalmasodás magasabb birodalmaival.

Fontos megértenetek, hogy azok, akiket Illuminátusoknak nevezünk olyanok, akiket a világ hét fő bűne vezérel [1.kevélység, 2.fösvénység, 3.bujaság, 4.irigység, 5.torkosság, 6.harag, 7.a jóra való restség - {a ford.}]. Ezek a bűnök megfosztják erejétől a közösséget és elerőtlenítik az egyént, akit ezek a minőségek hajtanak. Bár ez még nem szembeötlő a számukra, de az idő új fény világához érkezett el, ami fel fogja tárni ezeket a sötét aspektusokat, ami miatt el fognak bukni.

Ennek a bukásnak fontos bekövetkeznie, mert ezzel minden egyes lélek visszanyerheti az őt megillető pozíciót. Bár ez be fog következni, mármint a bukás, de azért még sokan lesznek olyanok, akik nem fogják élvezni annak a lehetőségnek az előnyeit, hogy magukhoz ölelhetik saját hatalmukat, ezért a felelősség a tiétek, azaz a felébredetteké, hogy sokkal inkább meghatalmasítsátok önmagatokat, mint eddig bármikor ahhoz, hogy elérhető közelségbe kerüljetek a fény által biztosított képességekhez és ezzel a jövőtökbe juttassátok az igazság ősi jellegzetességeit, ami által az Ígéret Földje manifesztálódhat.

Az Ígéret Földje az a világ, ahol a más beállítottságú, más lelkületű és más szellemiségű emberek szeretetben egyesült társaságaként fogjátok érzékelni magatokat, akik újból értelmezik az igazság paradigmáit és létrehozzák azokat az ösvényeket, amin haladva mások is meglelik a maguk igazságát. Ne aggódjatok azok felől, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, mivel ez az ő isteni tervük, ez az utazásuk része, amiben megértik, hogy mit jelent a sötétségben élni! A sötét világ az a világ, ahol a hét bűn az úr, ahol nélkülözik a szeretetet, ahol hiányzik a megértés, más szavakkal ez a tudatlanság világa.

Ti már túljutottatok a kontroll ezen dimenzióin, bár vannak még olyan részeitek, melyeket ezek az illuminátus lenyomatok vezérelnek, melyekkel kapcsolatban most adott a lehetőség, hogy felülemelkedhessetek rajtuk és ebből a magasabb nézőpontból figyelhessétek meg, ahogy ezek a dinamikák az alsóbb világokban hatnak! Ez azt jelenti, hogy az alsó egótok meglehetősen komoly átalakuláson fog átesni, ami révén meghaladhatjátok ezt a világot és felfedezhetitek legdinamikusabb énetek magas vonatkozásait.

Még mindig van egy lenyomatotok, amit annak a hét bolygónak a Szelleme ural, melyek rajtatok keresztül csatornázódnak. Ez a lenyomat határozza meg a végzeteteket és minden egyes inkarnációtok karmáját, amibe beleszülettek, viszont amitől ez a mostani inkarnáció más, az az, hogy megvan a lehetőségetek, hogy felülemelkedjetek a sors kerekének állandó fordulatain. Most a végzet felől elmozdultok a sors felé és bár kihívásokkal továbbra is szembesültök, mivel egyszerűen valamennyi szint nagyobb lehetőséget biztosít a fejlődéshez és önmagatok jobb megértéséhez, azt azért látni fogjátok, hogy ezek a kihívások a bátorság, a belső erő, a bölcsesség, a tudás és a szeretet olyan tartalékai, melyek segítségével szembeszállhattok a kihívásokkal és megoldhatjátok őket sokkal egyszerűbben és messze gyorsabban annál, mint amikor a régi világba, vagy másként az Illuminátusok Mátrixába ereszkedtek a gyökereitek.

A bolygótok jelenleg éppen mérhetetlen változásokkal néz szembe. Vannak olyan országok a világotokban, melyek lényeges változásokon esnek át, ezek közül némelyik erőszakos lesz, de akik a fény birodalmainak a védelme alatt állnak, azok biztonságos sávokba kerülnek, ezért aztán ne aggódjatok magatok miatt, viszont tudatosnak és szemfülesnek kell lennetek ezekben a lebomlasztó időkben, mivel az Illuminátusok Mátrixának lebomlása azért kell, hogy bekövetkezzen, hogy a Főnix kiemelkedhessen a régi világ hamvaiból és a Szellem erejének tüzét új szinten ismertesse meg azok szívével, akik most éberednek fel.

Azok, akik még rá fognak ébredni nagyobb akaratuk dinamikáira, meg fognak találni benneteket, viszont amikor a bukás bekövetkezik, akkor ezek a változások előidézik egy új idővonal hajnalát, egy új módszert, ami révén a lélek felhatalmazza magát arra, hogy megszabaduljon az alsó egó legtöbb szabályától, hogy helyükbe a felső egó szabályainak többségét állítsa.

A Smaragd Sugár, amit most fogunk áthozni, képviseli a becsületesség, a hűség, a szeretet és a bölcsesség igazi esszenciáját. Ebbe a Smaragd Sugárba bele van foglalva a fény egy felséges tömör arany kockája. Ennek a kockának a közepén található egy platina csillag tetraéder. A platina csillag tetraéderből kibocsátott energiák aktiválják az arany kockából kilépő erős vibrációkat, melyek a Smaragd Sugáron keresztül létrehozzák az új Világ új Megvilágosodott Mátrixát, a fény és az igaz szeretet, bölcsesség és a belső bátorság új rendjét.

Valamennyiőtökben ott lesz ez a Smaragd Sugár, arany kocka és csillag tetraéder, ami a szív csakrátokban aktiválódik. Ez a következő tizenkét hónapban következik be és minden hónap elteltével mélyebb szinten integráljátok ennek az új fény, szeretet és bölcsesség forrásnak az átható erejét, amit úgy kerestetek életidőkön át. Minden, amit eddig a pontig átéltetek, felkészített benneteket erre a dinamikus újjáébredésre és egy új életforma kialakítására, amiben nagyobb énetek járműve biztonságosan kialakulhat, fejlődhet és megerősödhet.

Ezek az energia mezőtökön át kibocsátott vibrációk fedik fel azokat a magasabb dimenziókat, melyekhez azért értek le, azért ébredtek rájuk és választotok ki, hogy túlemelkedjetek a régi világ felépítményén annak érdekében, hogy megőrizzétek a fény, szeretet és bölcsesség igazi rendjeinek ősi bölcsességét.

A Smaragd Misztérium Iskola az egyik ilyen eszköz, aminek a segítségével ezek a hatalmas tanítások átadhatók. Az Arany Templom Tanítások képezik azt az arany kockát,, amiről beszéltem és a platina csillag tetraéder az az energia, ami ebben a csatornában és az ő férfi megfelelőjében található és ami energiát fog közölni ezen a két emberi testű lényen keresztül, olyan fényt fog kibocsátani, ami megérinti azokat, akik testükben elutaznak a szent helyekre és csoportként egyesítik energiáikat ezeken a helyeken, ezért mindazok közületek, akik testükben elutaznak a szent helyekre ezzel a két emberrel, ti váltok a platina csillag tetraéder kiterjedésévé, ti vagytok beavatva a Főpapnő és a Főpap belső birodalmaiba, akik elnyelik a platina csillag tetraéder egy aspektusát és ezen energiákat elő fogjátok mozdítani és képviselői lesztek az Arany Templom belső magjának, amin keresztül ezek a nagy tanítások ki fognak áradni.

Aztán valamennyiőtök mellé szegődik egy külön Mester és egy Szoláris Arkangyal, aki átkísér benneteket a Főpap és Főpapnő beavatásán, ami a Minden Létező Galaktikus Központja fő birodalmának legbelsejéből ered. Rá fogtok ébredni énetek belső minőségeire, melyek elvezetnek titeket a sorsotok felé, ami által ennek a platina sugárnak a képviselőiként tanítani fogjátok tudni azt, amire ti lettetek kijelölve, hogy tanítsátok ahhoz, hogy még jobban meghatalmasodjon az emberiség. Ezek az energiák kiterjesztik a sugaraikat a Föld minden szeglete felé, ahol valamennyien stratégiai helyet foglaltok el a saját földrajzi területeteken ahhoz, hogy biztosítsátok ezeket a fényeket.

St Germain legutóbb összegyűjtött ötvenöt lángja finom ametiszt és zafír szálakat hoz létre, amit ti is integrálni fogtok az idő előre haladtával. Ezek a szálak szent szövedéket alkotnak a csakráitok között és egy új terv mágneses hálójaként egyesülnek, ami a Megvilágosodottak Mátrixává válik. A platina csillag tetraéder beindítja az Illuminátusok Mátrixának összeomlását, de azt tudnotok kell, hogy miközben ti az energia ezen hathatós erején belül tartózkodtok, ti tartjátok is fenn azokat a rácsokat, melyek őrzik azokat, akik készek az új világ magasabb minőségeinek biztonsági övezeteiben meghúzódni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy kizárnánk bármely lelket is ebből a mintából, hanem éppen azt akarjuk ezzel mondani, hogy azok közületek, akik már beléptek ezekbe a magasabb minőségekbe, azzal a ti helyzetetek ezzel tulajdonképpen már rendben van. Ez a lehetőség elérhető minden egyes lélek számára, akár úgy döntenek, hogy élnek a lehetőséggel, akár úgy, hogy nem, ez már kizárólag az ő egyéni belátásukon múlik.

Az energiátok tovább fog növekedni egy egészen magas sebességig, ezért olyan fontos követnetek az ösztöneiteket és az intuíciótokat és engednetek igazi énetek szeretetét átragyogni. Ez most egyben a Illuminátusok Mátrixa ledöntésének az ideje önmagatokon belül is, ami azt jelenti, hogy azok a részeitek, melyek hamis hiedelem rendszerekhez kötődnek, melyeket a régi világ szakadatlan drámáihoz való kötődés hozott létre, most kezdenek ledőlni. Minden egyes olyan energia, ami lekapcsolódik az Illuminátusok Mátrixáról, az megtisztul a platina vibrációktól és újból hozzákapcsolódik, de most már a Megvilágosodottak Mátrixához, ahol ti fogtok új szerephez jutni, sorsotok egy új részéhez, a fény új világának fény vezetőiként. Ti fogjátok megalkotni ezt a rácsot, ami a Föld spirituális történetében valaha feljegyzett legerőteljesebb sugarakat fogja kibocsátani, messze hatalmasabbat, mint amit Atlantisz valaha képes volt kibocsátani.

Atlantisz bukása belekódolódott a Föld rácsaiba, ekkor jutott először szerephez az Illuminátusok Mátrixa, ezért vissza kell térnünk Atlantisz bukásához és ez a bukás valamilyen módon meg fogja ismételni önmagát, persze nem a teljes összeomlás egészét illetően, mivel elegendő Fénymunkás ébredt rá az új világra ahhoz, hogy képes legyen szilárdan talpon maradni a saját fényében, hatalmában és megőrizni ezeket az erőteljes rezgéseket.

Én, Kuthumi-Agrippa nagyúr, mindannyiótok közé állok a Szoláris Arkangyalok Királyaként. Szoláris arkangyal hadseregem közétek szövődik és megidézi az arany fény magas rezgéseit, az arany szeretet és bölcsesség arany szálait, ami által a tudás platina sugarának magasabb rendje elérhet hozzátok.

Kivétel nélkül mindenkitől azt kérem, hogy amint végeztem ezzel a közvetítéssel, akkor huszonnégy órával azt követően, hogy meghallgattátok a szavaimat, szakítsatok időt arra, hogy a természet egy szegletébe vonultok, ahol a természet csendjében maradhattok és összehangolódhattok velem, idézzétek meg a jelenlétemet és a szoláris arkangyalok jelenlétét! Szólítsátok St Germaint és a Smaragd Sugár Magas Ligáját!

Kapcsolódjatok össze a természettel és nyissátok meg a szíveteket, hogy magatokba integrálhassátok a Smaragd Sugarat, hívjátok a szív csakrátokba, engedjétek átfolyni lényetek minden egyes rostján, hogy előidézze igaz énetek felségét, ami által tudatosan összhangba kerülhettek a Hitelesek Ösvényével!

Ez az ösvény nyitja meg azt az utat, amin haladva a múlt, a jelen és a jövő mestereinek nyomdokaiba léphettek. Ezen alkalomból a természetben aktiválni fogjuk a Smaragd Sugarat, az Arany Kockát és a Platina Csillag Tetraédert. Ettől a naptól kezdve minden hónapban ezen a napon egy új szintet integráltok.

Minden alkalommal van egy csoport, amelyik különböző földrajzi helyszínekre utazik el, hogy lehorgonyozza, legyökereztesse a platina csillag tetraédert a kiválasztott földrajzi helyszínen és azzá az aktiválandó energiává váljék, amely szent hely fölött maga az arany kocka aktiválódik, környezetében pedig az új Smaragd Sugár. Ezután fognak lehorgonyozódni az integritás, a hűség és az általunk is emlegetett igaz szeretet minőségei.

Ezek az energiák lesznek azok, amelyek át fogják járni a Földanya testének ereit, hogy új energiával itassák át a személyét, életre keltsék a megtört, elerőtlenedett, meghamisított testrészeit, melyeket kihasznált az Illuminátusok Mátrixának tudatossága, ezért amikor a Földanya teste tisztul, akkor a Föld bizonyos részeit megrázkódni látjátok, gazdasági visszaesést fogtok érzékelni sok vonatkozásában és azokban az országaiban, melyeknek most kell ráébrednie fény-teli oldalukra, viszont először meg kell mutatkoznia a sötét oldalnak ahhoz, hogy a fény lecserélhesse a sérült részeket.

Újból mondom, hogy ne féljetek a bekövetkező folyamattól, valamennyien biztonságban lesztek, mindannyian védelem alatt álltok! Csakis azok, akik úgy döntenek, hogy nem figyelnek erre, akik azt választják, hogy nem követik ezt az ösvényt és akik ösvénye ehelyett az, hogy a bukás részei legyenek, azok fognak elbukni, ti viszont csak annak lesztek tanúi, hogy a fizikai jármű átesik az elbukás folyamatán, a lélek eltávolodik, mielőtt bármilyen baj vagy trauma érné a lelkük esszenciáját. Ez borzalmasnak, rémítőnek és gyászosnak tűnhet, de a valóság az, drága szeretteim, hogy figyelmeztetést kaptatok az elkövetkező időkre, ez pedig a kezdete a nagy hanyatlásnak, mivel ezen a nagy hanyatláson keresztül egy nagyszerű új kezdet érkezik és ami ezzel érkezik, az a legnagyszerűbb újjászületés a Föld spirituális történetében.

Ti vagytok a szálak a Felemelkedettek új Mátrixában, ti vagytok annak a fénynek rostjai, annak az energiának a szikrái, ami a Smaragd Lánggal érkezik be és amikor egyesültök, együttműködtök és összeolvadtok azokkal, akik hasonlóak gondolkodásukban, szívükben és szellemükben és számotokban megsokszorozódtok, akkor látni fogjátok a szeretet erejét rajtatok keresztül hatni, átjárni bármilyen sötétséget, ami megpróbálja visszaszerezni eredeti helyét a világban. A hanyatlás kezdetét vette és azért vagyunk itt valamennyiőtökkel, hogy ünnepélyes ígéretet tegyünk nektek, hogy minden rendben lesz, hogy eljött ez az idő, mert ideje volt már.

A Földanya nem minden területe fog átesni ezeken a mély változásokon, sok hely lesz veszélytelen. Ez is része a Földanya bolygója rácsai újrarendeződésének, ezért ha arra kérnek benneteket vagy arra éreztek késztetést, hogy költözzetek egy teljesen más földrajzi helyre, akkor az azért van, mert újjászövitek a szent rácsokat, átalakítjátok azokat a szövedékeket, melyek megalkotják a fény új világának új alapját, ezért ünnepeljük most ezt a mesés időszakot valamennyiőtökkel, köszönjük mindannyiótoknak, hogy összejöttetek ezen a ponton és meghallgatjátok a szavainkat és a következő tíz év minden április 4-éjén megünnepeljük a Megvilágosodottak Mátrixa erősödését és a következő két év minden hónapjának negyedikéjén a Földanya teste energiáinak erősödését. Minden olyan helyszín, amit felkeresnek azok, akik őrzik ezeket az energiákat, az felerősíti a fényt és azok szándékát, akik nagy számban gyűlnek össze, hogy beindítsák a bukást követő nagy felemelkedést.

Sok terület dőlt már romba, az Illuminátusok sötét Mátrixának sok erődítménye szétporladt már, láthattátok, hogy ez hogyan zajlik, ezért hajtogatjuk, hogy ne féljetek az elkövetkezőktől, de tudjátok, hogy minek vagytok tanúi, hogy jobban tudatára ébredjetek annak, ahogy a sötétség sokkal látványosabban bukik alá, hogy úgy mondjam, illetve ahogy ez láthatóvá válik, napvilágra kerül és a szeretet erőteljes sugarai így fogják halálra szeretni az Illuminátusok Mátrixát, ha szabad magamat így kifejeznem.

Ezzel az Atya/Anya Isten mindenható erejének esszenciáján át kiterjesztjük ezt a hatalmas fényt mindannyiótokhoz, megáldunk benneteket ezekkel a sugarakkal, növeljük a belső bátorságotokat, a belső erőtöket és rávezetünk titeket arra, hogy igazán megismerjétek magatokat, kiterjesszétek az öntudatotokat, az ön-szereteteteket és az önelfogadásotokat egy egészen új szinten, ami által ezek az energiák újból felizzanak, újjáéledhetnek, erővel telhetnek el ahhoz, hogy újjáépítsék egy új világ isteni rendjét, amit a magasabb egó vezérel, minden szellemének magasabb minőségei a létezésben, hogy többé ne uralkodhassanak a sötétség tudatlan világai.

Tudnotok kell, hogy azok a kihívások, melyekkel szembesültök, olyanok lesznek, melyek beledermesztik az Illuminátusok Mátrixába azokat, akik fenyegetőnek tartják a létezés új módozatait, mert amikor ti hatalmatokba léptek, az kérdőre fog vonni minden sötét aspektust azokban, akik nem érték még el azt a szintet az önelfogadásban, az ön-szeretetben és az öntudatban, amit ti elértetek.

Ne inogjatok meg ezektől a kihívásoktól, ne kétkedjetek önmagatokban, ne szálljon inatokba a bátorságotok és ne tűnjön el a fényetek, mivel ezek az illetők kérdőre fogják vonni az erőtöket! Álljatok rendületlenül, mert amikor a példa erejénél fogva vezettek, azzal erősítitek a fényt, amivel legyőzitek ezeket a kihívásokat és a szeretet olyan erejévé váltok, amivel már számolni kell! Ez fogja elnyelni a sötétséget, ti pedig még magasabbra emelitek az energiátokat és felülemelkedtek azokon az elerőtlenítő energiákon, melyek a múltban destabilizálva, elgyengítve, szétesve és széttöredezve hagytak benneteket.

Ezeknek a széttöredezett én részeknek az összegyűjtése gyorsult ütemben megy végbe, ezért tudnotok kell, hogy magatokban is felgyorsult változást vesztek majd észre és heteken belül néhányan már meg fogtok döbbenni azon, hogy az életetek milyen drámaian átalakul és időnként úgy érezhetitek, mintha az egyik életidőből egy másikba lépnétek át nagyon rövid időn belül.

Igen fontos tiszteletben tartanotok a testetek igényeit, hogy megtegyétek neki, amire szüksége van, hogy fenntarthassátok az erejét, tisztán tartsátok, egészséges ételekkel tápláljátok, szennyezés mentes vízzel megfelelően hidratáljátok. Imádkozzatok, meditáljatok! Hasznosítsátok a természeti erőket szent ceremóniákon, rituálékon és mágián keresztül, hogy átalakítsátok énetek elerőtlenedett részeit! Bízzatok a természet Szellemében, az Atya/Anya Isten esszenciájában és az erőteljes feltétel nélküli szeretetben, ami azért érkezik hozzátok a Forrástól, hogy vezessen benneteket! Ne hagyatkozzatok egyedül az érvekre és a logikára, mert sokszor lesz olyan, hogy az intuíció adja meg az információt, ami ellentmond a logikának, az érveknek, figyeljetek erre is, de azért tartsatok egyensúlyt a szívetek és az elmétek között, mert itt fogjátok megtalálni a tiszta ítélőképesség legnagyobb erejét, itt fogjátok felfedezni, hogy mi a célotok, az erősségetek és teljesen összekapcsolódott énetek mindenható esszenciája szolgálni fog titeket és rá fogtok jönni, hogy minden mennyire mély szinten összekapcsolódik és hogy minden élet mennyire egy.

Amikor a természet csendjében tartózkodtok, abban a nyugalomban, ami a kertetekben körülvesz titeket vagy egy kis teraszon vagy bármilyen olyan helyen, ahol biztonságban, szeretetben és békében érzitek magatokat, akkor ott mi is jelen leszünk, hogy segítsünk behozni ezeket az energiákat a testetekbe és összekapcsolódni annak igazi megértésével, hogy a kapcsolódás minden élethez mit jelent és hogy minden egy és az egy minden.

Nos, drága szeretteim, sok információt adtam át, amin eltűnődhettek és rágódhattok. Azt kérjük, hogy ismételten hallgassátok meg a szavainkat, olvassátok el újból, ha inkább ezt szeretnétek és tényleg emésszétek meg, amit mondtunk! Minden alkalommal, amikor hallgatjátok vagy olvassátok a szavainkat, olyankor egy mélyebb szinten integráljátok ezt az üzenetet. Osszátok meg ezt az üzenetet másokkal is, terjesszétek a fényt, működjetek együtt, egyesüljetek és váljatok a szent szeretet és bölcsesség erős hullámává, mutassátok meg azoknak, akik a sötétben ragadtak, hogy van kiút a szabadság felé, viszont az nem a feladatotok, hogy ezt erőltessétek, csak annyi a feladatotok, hogy megmutassátok nekik az ajtót, bemutassatok egy módszert és ekkor fogtok a példátokkal vezetni és ezzel biztosítotok nekik lehetőséget a választáshoz, mert így járja útját egy valódi Mester, amikor a Hitelesek Ösvényét járja, a szabadságba vezető utat.

Legyetek kivétel nélkül mind megáldottak a minden létező egysége igaz isteni megértése magasabb birodalmaival és ragyogjon rátok a fény és a szeretet, a bölcsesség és az igazság örök és végtelen forrása mindenkor!

Tudjátok, hogy veletek vagyunk minden lépéseteknél ezen az úton! Tudjátok, hogy veletek vagyunk mindenképpen és hogy sosem jártok egyedül! Bízzatok a sok láthatatlan karban, melyek védelmeznek benneteket és a láthatatlan szívekben, melyek szeretnek titeket! Biztonságban vagytok, legyen veletek béke és ünnepeljetek velünk!

Kuthumi-Agrippa vagyok, a Szoláris Arkangyalok Királya és üdvözöllek és megáldalak benneteket szeretetben.

Adonai.


Fordította: Borsos Árpád, [kommentárok]: Szigeti Antal
A magyar fordítások és letölthető hanganyagok elsődleges lelőhelye az http://espavo.hu webhely (illetve néhány régebbi anyag fordítását illetően a http://shaumbra-hu.info).
Az a tiszteletteljes kérésem mindenki felé, hogy, ha továbbkülditek ezt az anyagot, tegyétek azt teljes terjedelmében, mert számotokra lehet, hogy egy bizonyos rész hordoz rendkívüli jelentést, de ezzel nem biztos, hogy más is pont így van. Ezek az anyagok ilyen formában egészek, minden csonkolás elvesz az energiájukból.
Szigeti Antal
aszigeti@freemail.hu