Michelle Eloff (09.09.09) - Kuthumi Mester és Mária Magdolna: 9:9 - 23-29. Levegő Kapu

23-29. Levegő Kapu

Copyright – Ingyenes Átiratok

Szerzői jogi figyelmeztetések a Lightweaver club web-oldalhoz (beleértve az összes bejegyzetlen és be nem jelentkezett felhasználót):

A jelen információból semmi nem használható fel pénzszerzési célra, nem változtatható meg, fordítható le, törölhető részben vagy egészében vagy beépítve semmilyen formájában.
Azzal a feltétellel teheti közzé a közvetítéseket, hogy a szerzők nevét és szerzői jogát belefoglalja a fordításba és hozzáadja a www.thelighweaver.org/club hivatkozást.
Ezzel a megjegyzéssel tudatva, hogy a teljes átirat és még egyebek is a The Lightweaver Club web-oldalon érhető el.
A Lightweaver-nek a csatornázásokra felhatalmazott fordítói vannak, más nem fordíthatja ezeket az anyagokat rajtuk kívül. Kérem, lépjen kapcsolatba velünk, ha más nyelveken szeretne hozzáférni ezekhez az anyagokhoz vagy szeretné lefordítani a saját nyelvére.
Ezek az információk minden időkre Michelle Eloff szellemi tulajdonát képezik.

Számunkra nagy jelentőséggel bír az ingyenes átiratok megkülönböztetése a csak tagok számára elérhetőektől. Az utóbbiakra külön szerzői jogok vonatkoznak.

Kuthumi
Michelle Eloff által csatornázva ©

Serena Alpaca Farm, Moi River, Kwazulu Natal, Dél-Afrika
2009.09.09


Kuthumi vagyok és a szeretet és bölcsesség sugarain érkezem, hogy üdvözöljem mindannyiótokat ebből az alkalomból, és elhozzam nektek a bennetek rejlő fény öröme, integrálása, megvalósítása és megfigyelése áldásait. Üdvözletem és isten hozott mindenkit! Azt hiszem, meglepődtetek. (igen)

Az én feladatom volt őrizni ezeket az energiákat eddig a pontig, és mivel az én feladatom volt lehorgonyozni a fénynek azt az átjáróját, ahol jelenleg is tartózkodtok, az a feladat is az enyém most, hogy kommunikáljak veletek.

A ma lehorgonyozandó energiák kiterjesztik a Fény Kristály Tojását Kairóban, hogy magába foglalhassa egész bolygótokat. Ebből a célból lépek most elő a Szoláris Arkangyalokból álló ligámmal, Mária Magdolna, Nada úrnő és a Kozmikus Nagyanya kíséretében. Minden Kozmikus Istennő jelen van, beborítanak mindannyiótokat a fény egy erőteljes vibrációjával, biztosítják, hogy ami a megértés folyamatában felbukkan, az legyökerezhessen a Földanya testén belüli fény rendszereiben.

Teljesítettetek kilencből három rendkívül fontos ciklust. Ez a teljesítés parancsoló abban a tekintetben, hogy az emberiség eljöjjön végre a saját bulijára (ahogy ti mondjátok) és igazából magához vegye hatalmát egy olyan módon, ahogy korábban még nem tette. Olyan dinamikák vannak most a játszmában, melyeknek legtöbben nem is vagytok tudatában, márpedig ezek a dinamikák nyilvánítják meg nektek a következő lépést az utazásotokon és hogy miként kellene magatokhoz ölelni a fény erejét, ami bennetek létezik. Minden megtett lépésetek, ami elhozott eddig a pontig, olyan minták megnyilvánulását eredményezte, melyek vagy támogattak benneteket vagy legyöngítettek.

Jezabel legutóbbi közvetítésében arról beszélt, hogy ideje szembesülni a tudatalattival és ez az, ahol most vagytok, kérdőre vonjátok magatokat, a tudatalattiban található sötétség felé fordultok és előcsalogatjátok a tudatosba abból a célból, hogy képesek legyetek felismerni elektromos rendszereitek isteni minőségeit, melyek átjárják atomi struktúrátok elektromágneses mezejét.

Minden általatok kibocsátott frekvencia a maga kiegészítőjét, megfelelőjét kutatja és összeolvad ezzel az egyenértékűvel. Ez meghatalmasítja, felerősíti az ilyen energiát, majd az beleszövődik a Földanya teste szövedékébe, a manifesztáció éteri mezejébe, és amit ennek mentén néha megtapasztaltok leszületni, az az, amibe az energiátokat befektettétek. A legtöbbetek számára ez nem valami újdonság, valójában ezek régi hírek, viszont fontos megértenetek, hogy a fény helyrehozásának alapjai magatokban elengedhetetlenül szükségesek, és amíg nem emlékeztek ezekre az alapokra, addig nem lesztek képesek manifesztálni mester alkimista lényetek sokkal fejlettebb aspektusait.

Ezen a helyen lehorgonyozzuk a Kvantum Tantra Alkímia Istennő harmadik Tűz Templomát és most fogjátok fölismerni, hogy az Istennőben létező fény minőségei épp annyira fontosak, mint az Istenben létező fény minőségei.

Én, Kuthumi, úgy állok elétek, mint a Szeretet és Bölcsesség Királya, minden Szoláris Arkangyalok Szoláris Arkangyala és én nyújtom át nektek az új utat, az új ösvényt, a lehetőséget a számotokra, hogy az energiátokat új irány felé fordítsátok.

Az emberiség tudatosságának jó része csapdába esett a múlt paradigmáinak asztrális síkjain. Az elmúlt két évben valamennyien keményen dolgoztatok az ősi módszerek dinamikáinak helyreállításán. Amikor az ősi módszerekről beszélek, akkor annak eredetéről szólok, ahogy a fényt az alkímia gyakorlatához használták és néhány esetben ezt mágiának tekintették. Ez igencsak valóságos része a világotoknak és ideje, hogy ti is felismerjétek, hogy mágusok vagytok, hogy alkimisták vagytok, és hogy amikor az emberi elme továbbra is a múlt mintáival kísért benneteket, akkor nagy-nagy nehézségeket fogtok átélni az új világ megteremtésében.

Amikor ez az átjáró lezárja a belépési pontot a régi paradigma asztrális síkjához, azzal megnyit egy igen erőteljes új rendszert, amiben az arra készen állók képesek lesznek teremteni. A leges legelső lépés, amit mindannyiótoknak meg kell tennie az, hogy tudatosan döntsétek el, hogy mindennek hitelt adtok, ami új és semminek sem dőltök be, ami régi, régi a múltatok paradigmája értelmében, régi azon minták értelmében, melyeket ebben az életidőben tapasztaltatok meg.

A végzetetek megmutatta az élet olyan dimenzióit, amiben a fájdalom, a szenvedés, az elgyengülés, a tagadás és a céltalanság létezik. Ez azonban nem feltétlenül kell, hogy létezésetek maradék részére is téma legyen és a létezést okkal említem, mivel az emberiség többsége pusztán csak létezik.

A részvétel ideje csak rajtatok múlik, a tudatos kölcsönhatás magatokkal és azokkal az aspektusokkal, melyek az életet a tudatos elmén túl őrzik, jelentik a fordulópontot az életetekben, ezért ma aktiváljuk Alkímia istennő szent kódjait a keresztcsonti és a szív csakrában és az Istennő harmadik Tűz Templomán át átkerültök egy új időbe és egy új térbe. Ez a hely a valóságát a következő huszonhét hónapban nyilvánítja ki és befolyásolja az életeteket a következő huszonhét évre, ha úgy döntetek, hogy maradtok erre az időre, viszont akik közületek úgy döntenek, hogy a másik oldal szépségeit hajszolnák, mialatt a többiek kiszállnak az anyagi világ felelősségéből, ti azokat fogjátok vezetni, akik hátramaradtak, ti lesztek azoknak a gyermekeknek a szoláris vezetői, akik ezektől a Fénymunkásoktól származnak és azoké a jelenlévő gyermekekéi, akik magukra vették, hogy kiterjesszék arany szárnyukat és engedjék a szárnyakat díszítő drágakövek vibrációit kiáradni, hogy megérintsék azok tudatosságát, akik kapcsolatba lépnek velük.

A szegénység világának véget kell érnie, az egész bolygó számára véget fog érni, de most kell véget érnie azok számára közületek, akik azon az oktávon vibrálnak, amit a Kegyelem, az Erő, az Igazság és az Isteniség Hatalmas Elohimja terjeszt ki hozzátok. A Fénymunkások fejlett ténykedésének semmit nem kell tennie az intelligencia szintetekkel, abszolút semmi tennivalója a nemetekkel, a fajotokkal vagy a kultúrátokkal, viszont mindent meg kell tennie a fény azon minőségeivel, amelyek bennetek léteznek.

Az a bölcsesség, amit a végzeteteknek köszönhetően értetek el eddig a pontig, a kulcs elem, ami át fog segíteni a jövőn, ezért avassatok be, világosítsatok fel vele mindenkit és használjátok ezt a bölcsességeteket, ahelyett, hogy fejeteket ugyanabba falba vernétek, ami múltatoknak egyre ugyanazt az értelmetlen képét mutatja. Ha csökönyösen energiát fektettek a régi paradigmába, ám legyen, csak annyit mondhatok nektek, hogy arra számíthattok, amitek a múltban is volt, viszont a váratlanra várni a legjobb út most, hogy a jövő felé induljatok és aminek logikus értelme van, az értelmét veszti a jövőben, mivel a logikus elme a társadalmi kivetítések mintázatain alapszik és mindazon, ami börtönbe zárult a testetek sejtjeiben.

Az őseitek most csatlakoznak hozzánk, valamennyien kinyújtanak egy fénysugarat felétek, ezzel adnak engedélyt arra, hogy az ősök családfáját tisztára mossátok minden olyan programtól, ami benneteket ért, eltárolódott a sejtjeitekben, a DNS-etekben és hogy a fizikai, az érzelmi, a mentális, az intellektuális és a spirituális felépítményetek molekulái és atomjai átrendeződjenek.

Az átrendeződés folyamata megköveteli, hogy olyan döntést hozzatok az eltérő eredményt követelő pillanatokban, ami nem igazán határozza meg előre az eredményt, hanem inkább valami mást, valami különbözőt vár el. Ez most az emberiség elé táruló legnagyobb feladat, rengeteg változással és kihívással szembesültetek az elmúlt néhány évben. A tripla kilences (9:9:9) átjáró megmutatja nektek a hold ciklusait, az anya ciklusait és az Istennő ciklusait, melyek erőt őriznek és elvisznek titeket a felüdülés, a társ-teremtés és az egyéni teremtés új rendszereibe olyan módon, amit a múltban nem volt lehetséges létrehozni.

Ennek az az oka, hogy voltak olyan blokkok és még mindig léteznek, melyek megakadályoztak titeket abban, hogy belépjetek a teljes erőbe és fénybe. Az egyetlen ok, amiért nem voltatok képesek belépni a teljes erőbe és fénybe, az ennek a fénynek az intenzitása - ez a fény fényt vet mindenre és egészen őszintén, vannak a valóságotoknak olyan vonatkozásai, amit sokan közületek nem akarnak meglátni, nem akarjátok, hogy fény essen rájuk.

Amikor elétek állok, Szoláris Csapatom átölel benneteket a Smaragd Misztérium Iskola arany sugarával, ami aktiválja bennetek az Arany Templom Tanítások fényét. Azok közületek, akik fizikailag jelen vannak ezen a napon, ti lesztek a kulcs az Arany Templom Tanítások következő szintjének nyitányához, és érdektelen, hogy ezek a tanítások miben állnak, mivel ti valamennyien önmagatokban fény vagytok, erő vagytok a Kozmikus társ-teremtés nagyobb erején belül. Valamennyien őrzitek a Galaktikus Központ által bevésett díszítő elemeket, melyek most aktiválódnak bennetek.

Azok közületek, akik később fogják meghallgatni ezeket a szavakat, ti vagytok a mag őrzőinek őrei és a ti szerepetek biztosítani, hogy a fény, ami rajtatok keresztül érkezik, magasabb vibrációjú legyen. Az a módok, ahogy ezek a vibrációk kivetülnek rajtatok keresztül, azok az intellektusotok és a tudatalattitok mentális mintái lesznek. Ez életetek minden aspektusából következik, ezért saját hiányosságaitok, ön-kétségetek és bizonytalanságotok kivetítése másokra többé nem tolerálható semmilyen formában vagy módon, sőt semmi más, ami szegénység tudatosságot vetít ki.

A szegénység tudatosság többé már nem valóság a Hitelesek Ösvénye fejlett beavatottjainak világában, és ha úgy döntenétek, hogy felvállaljátok a szegénységet, akár gondolatban, akár elmétekben, testetekben, szellemetekben vagy érzelmeitekben, akkor hátráltatjátok a saját utazásotokat. Ideje kiterjeszteni az elmét a világ által teremtett dobozokon kívülre, itt az ideje mindannyiótoknak magatokba nézni és felismerni, hogy a szegénység tisztán egy elmebeli állapot, függetlenül attól, amit a fizikai valóságotok mutat nektek. Ha az anyagi javak csekélyke formáiban üldögéltek, ne engedjétek ezt értéketek fokmérőjévé válni, hanem engedjétek a szíveteknek megmutatni, hogy mik az értékeitek! Ne engedjétek, hogy mindennapi energiátok minőségének meghatározói azoknak a külső kivetítései legyenek, akik szenvednek és fájdalmat élnek át és akik korlátozást, akadályoztatást és elgyengülést tapasztalnak meg.

A ti feladatotok most a vibráció emelése, az életetek megélése a fény közepette, hogy ami hozzátok negatív minőségekkel átitatva érkezik, azt átjárhassa fény és átalakulhasson. Ha felültök a manipuláció kivetítéseinek, ha áldozatul estek a szegénység tudatosság szótára korlátainak, akkor leépítitek az energiátokat, ez pedig gátat emel az életetek áradása elé.

Ezt az üzenetet egy rendkívül erőteljes energiával adom át, amit most betáplálok minden jelenlévőbe és azokba, akik a jövőben hallják ezeket a szavakat. Azt kérem, hogy nyissátok meg a szíveteket, nyissátok meg a keresztcsonti csakrátokat és fogadjátok be ezeket az energiákat! Azt kérem, hogy emelkedjetek a régi világ paradigmája fölé és engedjétek magatokat a bőség fényének hullámain úszni és a gazdagság minden formájában, ami tartalmazza a fény frekvenciáit! Legyen együttérzésetek és beleélésetek a Fénymunkás társaitok felé, fivéreitek és nővéreitek felé és azok iránt, akik nem értik meg a másik világ mechanizmusát, de ne küldjétek át az erőtöket nekik sajnálatot érezve miattuk!

Az elkövetkező dolgok dinamikái meghaladják a felfogóképességeteket. Azt kérjük most, hogy bízzatok benne, hogy létezik egy erő módszer messze túl a képzeleteteken, az emberi elménél, az emberi alaknál és a tudatosság jelenlegi szintjén álló emberi képességeknél hatalmasabb eljárás a teremtésre. Ez az energia egyesül mindannyiótokkal és a Kozmikus Nagyanya adja át nektek. Nada úrnő áll ennek a körnek a közepén és ő őrzi a folyékony bölcsesség, a folyékony szeretet és a feltétel nélküli szeretet gyakorlata folyékony megértése kulcsait.

Amikor felültök mások félelmeinek, akkor feltételeket vesztek a saját világotok nyakába, személyes képességetekre a teremtésben, mivel mások sajnálatával a saját ön-sajnáló mintáitokat indítjátok be, a tudatalattitok hasznosítja, átveszi a vele megegyezőt, mert érzelmileg reagáltok a megfigyelésetekre, a hallottakra, ezért ha meghallgattok és támogattok, segítetek az együttérzésből kiindulva, de anélkül, hogy elmerülnétek az érzelmeitekben azokkal kapcsolatban, akik ezt megosztják veletek, akkor képesek lesztek áthúzni az energiát a régi világon túlra, ha viszont befolyásolnak titeket mások ügyletei, azzal elindítjátok ezt a mintát magatoknak is. Vagyis ne fordítsatok figyelmet arra, ami negativitást tartalmaz, ami fájdalmat és szenvedést hordoz! Nem azt mondom, hogy ne szeressétek, támogassátok és segítsétek a szükséget szenvedőket, az én üzenetem nem ez, az én üzenetem az, hogy ne üljetek fel neki és ne tegyétek a saját ügyetekké!

Ti most mind elhárítjátok magatoktól a szegénység tudatosságot és az áldozati tudatosságot és megnyitjátok a társ-teremtés és manifesztáció nagyobb világának látomását olyan módon, amit korábban nem élhettetek át. Ez a leválás egy szintjét követeli meg, ez a függetlenedés, amiről beszélek, az a képességetek, hogy erőtöknél legyetek, hogy fényetekbe álljatok, és hogy becsüljétek meg az utazásotokat, tiszteljétek, amit létrehoztok, és hogy vezessetek a példánál fogva! Mindig is ez volt a fő üzenetem felétek - vezetni a példa erejénél fogva! Megismétlem, ha bedőltök mások szomorú, sajnálatos történeteinek és a sajátotokévá teszitek azokat, akkor elbuktok, akkor újból a minták régi paradigmás rendszerében találjátok magatokat és igen, újból fel kell másznotok végig a létrán! Ideje elfogadni a tényeket, megmondani, hogy melyik milyen, nincs több idő aranyos kis képeket festegetni erről az ösvényről, akár meg akarjátok változtatni, akár nem, akár másként akartok valamit, akár nem.

Most vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen, miközben én, Kuthumi, arany szárnyammal átölellek benneteket, és aktiválom isteni sorsotok új definíciójának 9:9:9 átjáróját!

Lélegezzétek be a testetekbe az erőtök fényét, engedjétek átterjedni valamennyi csakrához, lélegezzetek ki, lazítsatok és engedjetek ki!

Arcturus nagyúr belép, ahogy Ashtar parancsnok is, és Hilarion nagyúr, Soltec Szoláris arkangyal, Maitreya nagyúr, Melchizedek nagyúr, és fény fivérem El Morya.

Körénk gyűlnek, ahogy szárnyaim közt tartalak titeket. Arcturus nagyúr előre lép és a kezét a fejetekre teszi. A kezéből átlépő energiák a Galaktikus Maggal egyesült Kozmikus Nagyanya végtelen forrásából származnak, ami hasznosítja a magasabb bölcsesség, felsőbb szeretet és magasabb igazság minden intelligenciájának végtelen univerzális forrását és ez belefolyik az agyatokba, agyatok minden sejtjébe, üzenetet küld a tudatalattinak, hogy eljött az idő, hogy abbahagyja azon világok fényének a kontrollálását, melyek az irányításán túl léteznek.

Képzeljétek el ezeket az energiákat átszűrődni minden olyan emberi szűrőn, amit a tudatalattitok hozott létre! Képzeljétek el a fejetekbe beletöltődni a Kozmikus Nagyanya magasabb bölcsességét , majd átlép a testetek belső elválasztású mirigyeibe, átszivárog minden sejtbe, a DNS valamennyi szálába és amikor belép a testetek molekuláiba, egy fény robbanás történik, ezzel elnyelitek a Galaktikus Központ által nektek küldött információt, ami jelenleg a szeretet, az igazság, a bölcsesség és kreativitás valamennyi egyetemes felsőbb intelligenciájából lép elő!

Adjátok át magatokat ennek, mivel ez az energia most létrehozza a rendszerek megváltozását, széttöri a béklyókat, a kommunikáció sérült szisztémáit, melyek gátolták szabad kommunikációs képességeteket az Atya/Anya Isten magasabb intelligenciája, kiterjedtebb bölcsessége és szélesebb tudása felsőbb forrásával!

Maitreya nagyúr mögétek áll. Ametiszt kristályát nagyon óvatosan betölti éteri gerincetekbe. Ez forogni kezd, felfelé tart a gerincben, amíg el nem éri az agy kérgestestét (corpus callosum). Ez az ametiszt most folyékonnyá válik és eggyé válik a kérgestesttel, üzenetet küld ki, amit Maitreya nagyúr őrzött a számotokra és ez felszívódik teljes lényetek molekuláris szerkezetében.

A folyékony ametiszt energia a molekulákból az atomjaitokba folyik bennetek és körülöttetek, és jelzés hangzik fel, hogy ti létezőkként úgy döntöttetek, hogy ráléptek az új útra, beléptek az új paradigmába, az új rendszerbe, amiben a Fénymunkásoknak most már dolgozniuk kell annak érdekében, hogy meghaladhassák a múlt végzetét és teljesen magukévá tehessék saját sorsuk szintjeit - hogy ők, és ti, most már készek ezt elfogadni.

Vegyetek egy mély levegőt, lélegezzetek ki teljesen, mialatt Ashtar parancsnok szembeáll veletek, hatalmas nagy szeme áthatja a lelketeket. Amíg a lelketeket pásztázza, eltávolítja a múlt töredezett vonatkozásait, a fénybe engedi ezeket és az erő, amiért ő felelős, átárad hozzátok, de csak azokon a szinteken, melyeken képesek vagytok neki megfelelni, valamint amit integrálni és megérteni tudtok.

Nyissátok meg a szíveteket és a szakrális csakrátokat, mialatt ezek az energiák belétek folynak és itassátok át velük az emberi minták sűrűségét, aminek részei voltatok és lazítsatok!

A mindenható Metatron arkangyal széttárja a szárnyát. A szoláris arkangyalok is mind kiterjesztik a szárnyukat és meglátjátok, hogy a szárnyaik mindenható lángok, s ezek a lángok egy tűz gyűrűt alkotnak körülöttetek.

Lélegezzétek be ezt a fényt, érezzétek meg, hogy ezek a lángok az erőtök tüzét jelképezik! A Levegő Kapuk oxigénnel látják el ezeket a lángokat, kiterjesztik az erejüket azon túlra, amihez hozzászoktatok. Engedjétek ezt szabadjára és hagyjátok tudatos elmétek határain túlra lépni és átégetni azokat a fátylakat, melyek drága életéhez a tudatalattitok ragaszkodik és engedjétek ezt megtörténni!

Vegyetek egy újabb mély lélegzetet, és amikor kilélegeztek, a Kegyelem, a kiterjedt éberség és a teremtés Mindenható Elohimjai belépnek. Az energiáik lüktetése vibrál mindenütt körülöttetek, úgy hangzik, mint a szív verése, ahogy a testetekben dobog, megmasszírozza a testetek sejtjeit, hogy elengedjék, feladják a kontrollt, a félelmüket a jövőtől és szeretném, ha a testetekben, az elmétekben megparancsolnátok, hogy minden régi távozzon, hogy minden tudatalatti félelmet, amit a jövővel szemben éreztetek, azt feligyák ezek a lángok, melyeket a Levegő Kapuk táplálnak, hogy izzó kazánjuk elhamvasszon minden kapcsolódást ezekhez a mintákhoz.

Most lássátok a tomboló lángokat átterjedni egész vérvonalatokra, átégetve minden tudatalatti félelmet a jövőtől!

Engedjétek ki, adjátok át magatokat és tudjátok, hogy minden a ti választásotoknak megfelelően, a ti hozzájárulásotokkal történt idáig, az a lehetőség is, hogy elálljatok a végső kilences ciklustól és három új kilences ciklust hozzatok létre, ami egy teljesen új életidőbe katapultál benneteket, a múltatoktól egy annyira eltérő valóságba, hogy időnként nehézséget okoz majd emlékezni rá.

Mária Magdolna, Nada úrnő, Jezabel istennő, Mária Anya, Guinevierre, Alchemaya és az összes Szent Tűz Templom istennő most szorosan körétek áll. Amikor én hátralépek, összeérintik a kezüket. A Kozmikus Nagyanya fénye mindannyiótokra leragyog. A szívüket megnyitják előttetek, a szakrális csakrájukat feltárják nektek és a Szent Anya kódjai, melyeket a Szent Grálban őriznek, megnyilvánulnak a számotokra (csak azok számára, akik készek integrálni, összehangolódni vele és megérteni).

A Kozmikus Nagyanya kódjai arra kérnek titeket, hogy hagyjatok fel minden irányítással. Azt kéri, hogy engedjétek el a ragaszkodást a múlthoz és bízzatok abban a támogatásban, ami a magasabb birodalmakból érkezik!

Adjátok át magatokat a mostani szembesülésnek a tudatalattival, s tudjátok, hogy ami megnyilvánul a számotokra, az a múltatok része és nem feltétlenül az, aki most vagytok!

Vegyetek egy mély lélegzetet, s amikor teljesen kilélegeztek, nyissátok meg a szíveteket és a keresztcsonti csakrátokat a Galaktikus Magból érkező energiák lüktetése előtt! Fogadjátok ezeket hálával és jóindulattal!

Az istennők most elkezdik énekelni Alkímia istennő ősi mantráit. Minden általuk kibocsátott hang helyreállítja annak az elektromágneses energiának a rendszereit, melyek befolyásolják a képességeteket a telepatikus közvetítések fogadására. Most aktiváljuk az igazság elkülönítésének folyamatát az illúziótól, hogy amikor telepatikus kommunikációval futtok össze, akkor biztonsággal meg tudjátok állapítani, hogy mi érkezik a magasabb dimenziókból és mi egyszerűen csak egy kivetítés a tudatalattiból, ami megpróbál figyelmeztetni arra, hogy ne menjetek oda, mert 'emlékeztek-e, mi történt a múltban?'. Ezt töröljétek ki! Teljesen idejétmúlt és többé már nem része a valóságotoknak. Tartsátok meg ezt a fényt, tartsátok meg ezt az igazságot és éljetek békében vele!

Most belépek a testetekbe és aktiválom a 9:9:9 energiák Szoláris Kódjait. Ezek átterjednek a Kristály Szívhez Kairóba, aktiválják annak a negyvennyolc lángnak az előkészületeit, melyeket novemberben horgonyzunk ott le, előkészítik az energia rácsokat a Smaragd Misztérium Iskola aktiválásához, ami által az összes Arany Templom Tanítás kibocsátható lesz a világ felé, azon Fénymunkások számára, akik készek befogadni, ezért azt kérem, hogy legyetek óvatosak önmagatokkal, feltételek nélkül, teljes mértékben bízzatok azokban az erőkben, melyek a fizikai megértéseteken túl vannak. Ezek az erők soha nem ártanának nektek, ezek az energiák csak jót tehetnek, mivel erre tervezték őket, vagyis semmiféle baljóslat vagy gonoszság nem hathatja át őket.

Kiérdemeltétek a jogot, hogy az erő ezen szintjére lépjetek és azok közületek, akik úgy döntenek és akik úgy döntöttek, hogy jelen lesznek velem a Sinai hegyén novemberben, ti ennek a fénynek egy magasabb oktávját kapjátok meg és lelketek létezésének hátralévő részében a szívetekben hordozzátok a Smaragdot, és ezen a Smaragdon át fog áradni és igazgatni benneteket az Atya/Anya Isten mag igazsága.

Mielőtt teljesen lehorgonyoznám az energiámat bennetek, eszetekbe kell vésnetek, hogy a fény hányadosotok drámai mértékben növekszik annak eredményeként, amit ma veletek véghezvittünk. Ez több figyelmet fog hozzátok vonzani, a figyelem minősége azonban nem mindig választható meg, mivel a sötétség is vonzódik a fényhez, viszont már eléggé erősek vagytok ahhoz a saját fényetekben, hogy dacoljatok ezekkel a kihívásokkal. Ezek a kihívások azoknak az alakjában jelentkeznek majd, akik elutasítanak benneteket, akik elutasítják az általatok biztosított információt, megkérdőjelezik azokat a struktúrákat, melyeket keresztülvittetek a személyes életetekben, a munkátokban, a spirituális utazásotokon. Úgy fogjátok észlelni ezeket, mint ellenállást, támadást és kivetítést, de tudni fogjátok a teendőtöket, azaz remélem, ha mégsem, akkor piszkáljátok ki a zsírt a fületekből és figyeljetek oda arra, amit a közvetítés elején mondtam!

Az ilyenféle érdeklődés nem igazán kerülhető el a fizikai, anyagi világban, viszont magatok megvédése egy teljesen más történet és ezért kaptam engedélyt, hogy beléphessek a testetekbe, hogy kivetítsem az energiámat és lehorgonyozzam a Szoláris DNS egy vonatkozását bennetek. Ez a szoláris szál tart benneteket összeköttetésben a Galaktikus Központ Napja szívének központi fényével. Ezen a szálon át lehetséges egy önálló, tiszta forróvonal fenntartása az Istennel és az Istennővel. Ez a szál átugorja ugyan a tudatalatti gátló benyomásait, de azért résen kell lennetek, ébernek önmagatokról, tudatosnak a saját reakcióitokról és cselekedeteitekről az élet minden területén. Csípjétek fülön magatokat, mielőtt beleesnétek a régi paradigmába! Engedjetek teret magatoknak a kiengedésre és eresszétek ki a negativitást, ha szükségét látjátok, de ahogy azt mindig is mondtam, legyenek ezek rövid életűek, ne tegyétek a hobbitokká!

Az Istennők most hátralépnek még mindig énekelve Alkímia istennő mantráit. A testetek már majdnem olyan, mint a karácsonyfa, a Világegyetem valamennyi színe átárad rajtatok, apró fény robbanások mindenütt, ahol az új energia pontok összekapcsolódnak és helyettesítik a régi kapcsolatokat. Az energia átfolyik és átrohan a csakrákon, az egész csakra rendszer újjáéled, túlkerül azokon a szinteken, melyeken át a Tűz Kapuk aktiválódtak és mindenen, amit az Istennők eddig a pontig tettek veletek.

Én, Kuthumi, hozom el nektek az Isten erősségeit, hogy összeolvadjon az Istennő erősségeivel. Ezért most engedjétek át teljesen magatokat, legyetek olyanok, mint a szivacs, engedjétek el a kötődéseteket minden ismerthez és ismeretlenhez, láthatóhoz és láthatatlanhoz és ez csak hadd legyen!

Nagyon gyengéden magamhoz húzlak titeket, az energiátok arany folyékony fénnyé válik és az energiánk egy.

A szoláris energia most fel és alá száguld a gerincetekben és összesen kilencszáz- kilencvenkilencszer jut el fel és alá, minden áramlásával egy[egy] üzenetet hagy a csakráitoknak. Ezek az üzenetek hozzákezdenek az új alapokhoz.

Ezek az energiák most átterjednek a Kristály Szív középpontjához Kairóba kilencszáz-kilencvenkilenc smaragd láng aktiválódik ott. Ezek a lángok átterjednek Moszkvába és Szent Pétervárra, Törökországba, Brisbane-be, Szlovéniába és egy mindenható láng, ami tartalmazza mind a kilencszázkilencvenkilenc minőségét, lehorgonyozódik itt ezen a földrajzi helyszínen. (Serena Alpaca Farm, Mooiriver, KNZ, Dél-Afrika)

Vegyetek egy mély lélegzetet, lazítsatok, míg az általatok alpakaként ismert teremtmények megnyitják a szívüket és egy erőteljes szeretet áramlat vetül ki felétek, és a szívetekbe árad, és végighalad a vérvonalatokon, és ez harmonikus egyensúlyt teremt minden aspektus között, ami létrehozza azt, aki vagytok, akinek ismeritek magatokat és azokat a részeiteket, amihez még nem volt szerencsétek.

Folytassátok a mély belégzést, a teljes kilégzést, mialatt a folyékony szeretet kilencszáz-kilencvenkilenc lüktetése érkezik az alpakák felől, ami elcsendesíti a testetek sejtjeit, átlép a DNS-etekbe, körbeöleli fényével énetek minden sérült aspektusát, belefolyik minden sebesülés emlékébe, amit a tudatos és a tudatalatti őriz. Ez a felséges feltétel nélküli szeretet áramlás előkészít benneteket az új útra.

Nada úrnő szembeáll most mindkettőnkkel, egyetlen fényként állva, egyetlen ragyogó arany energia gömbként és betáplálja a jövő ciklusok kulcsát. Mindent, ami hatással lesz rátok és az életetekre a következő huszonhét évben, még az életetek olyan vonatkozásait is, amit még létre kell hozni azt követően, hogy távoztok, ha így döntenétek.

Az alpakák felől érkező energiák most meggyújtanak egy gyönyörű bíbor lángot a smaragd lángon belül. A bíbor lángon belül egy arany láng lobban fel. Az arany láng kiterjed, amíg be nem borítja a smaragd és a bíbor lángot. Ez az arany láng jelképezi Alkímia istennőt, s éppannyira Alkímia istent is.

Ez a láng tovább növekedve meggyújtja Alkímia istennő Szent Tűz Templomának fényét és erejét, ami ezen a helyszínen rögzül. Amikor ennek a templomnak a gyökerei belehatolnak a Földanya testébe, az energiák végig szétterjednek Brisbane, Szlovénia és Oroszország felé, átterjednek Törökországba, Kairóba, Johannesburgba és visszatérnek erre a helyre.

Ez egy rácsot hoz létre, ami táplálja a társ-teremtő erőket a keresztcsonti és a szív csakrátokban és a következő tizenhat hónapban valamennyien elkerültök ebbe templomba, ahol személyes kiképzést kaptok a Tűz Istennőktől, hogy teljesen felhasználhassátok saját Alkímia istennőtöket és kiengedhessétek a világba bármilyen alakban, amit a sorsotok határoz meg a számotokra, de mivel a sorsotok határozza meg, teljesen megbékélhettek vele, ugyanis a sors teljes mértékben eltér a végzettől.

Vegyetek egy mély lélegzetet, mialatt elkezdem felerősíteni az energiákat a testemben és felerősítem az energiákat a ti testetekben és szeretném, ha elképzelnétek most magatokat kiterjedni, feltöltődni és növekedni! Mialatt az én testem növekszik, egyre nagyobbá válunk, amíg kilencvenkilenc lábnyi (33 méter) ragyogó Szoláris Arkangyal lénnyé leszünk - veletek énbennem. Ezek az energiák vibrálnak, szétterjesztik a lángokat egész világotokban és amikor ezek a lángok felfénylenek, akkor érzitek a Levegő Kapuk erőteljes szelét a lángok között, ahogy kiterjesztik a lángokat és együtt táncolnak, a láng és a szél, beszélnek hozzátok, a lángok hozzátok szóló mintákban táncolnak. Figyeljétek, nézzétek, lássátok a szépséget és a nagyszerűséget, ezen elemek életerején belül!

Egy újabb mindenható lény nyilvánul meg előttünk, messze hatalmasabb, messze nagyobb, mint amilyenek jelenleg ti és én vagyunk. Ez a lény most kettéhasad és megpillantjátok Kozmikus Szüleinket.

Ami [jelen] van, az mind fény, csukjátok be a szemeteket és nyissátok meg a szíveteket és lélegezzétek be ezt! Szólítanak benneteket, hogy lépjetek a magasabb oktáv világaiba, hogy lépjetek túl a régi paradigmán és Krisztus Arany Tojása, amit Kairóban horgonyoztunk le két éve, most feltörik és a Krisztus egy új szintje születik meg - a Krisztus Tudatosság, amit befogadtok, a bölcsesség megtestesülésének egy szent áldása, ami túllép minden ember által, az elméjük által, de legfőképp a félelmük által alkotott akadályon. Minden korlátozás, az összes elerőtlenítő akadály eltűnik a tudatosságotok szintjével összhangban és azok éberségi szintjének megfelelően, akik szorosan a nyomotokban haladnak. Ellenben az éberség színvonala nem marad azon az alacsony szinten, hogy támogathassa azokat, akik még teljesen mértékben szenderegnek, egyáltalán nem, ezeknek a magasabb oktávoknak rögzülniük kell, hogy fényt vethessenek arra, ami még mindig sötétségben tartja őket!

Az energia felépül a fejetekben, kiépül a gerincetekben. A vibrációk száguldanak a gerinc mentén, kommunikálnak énetek jövőbeli aspektusaival, ezek a jövőbeli vonatkozások pedig közvetítő adóvevőket kapcsolnak hozzá jelenlegi énetekhez. Ezeket a jövőbeli vonatkozásaitokat azok az alapelvek éltetik, melyeket most horgonyzunk le, és teljes mértékben megtestesítik a felsőbb elme, a magasabb intelligencia teljesebb kifejeződéseit és a feltétel nélküli és folyékony szeretet magasabb minőségeit. Engedjétek be őket, ha ez a választásotok!

Képzeljétek el ezeket a szálakat, melyeken keresztül a közvetítés folyni fog, megerősödni, szilárd, de mégis folyékony arannyá válni és ez kapcsolódik hozzá a Smaragd Misztérium Iskolához, az Arany Templom Tanításokhoz és a Krisztus Arany Tojásából most megszületett fény kinyúlik egészen a Galaktikus Magig, egy újabb szinten lobban életre és alázáporozik rátok - arany csillagok hullanak körülöttetek és eggyé válnak veletek.

Lélegezzétek be ezt a fényt és amikor kilélegeztek, észrevehetitek, hogy kezdtek megerősödni a szeretetben, újraéledtek, mint a főnix a hamvaiból és arany tűz szárnyaitok az életbe robbannak, mialatt én, Kuthumi, most gyengéden eltávolítom az energiámat tőletek és éppen hogy csak a Galaktikus Központ alatt lebegtek, ragyogó fény szárnyaitok tartanak ott titeket.

Ahogy csak így lebegtek Menny és Föld között, a Szoláris Arkangyalok kiterjesztik a szeretetüket felétek, ezzel elismerik azt a döntéseteket, hogy csatlakoztok hozzájuk a Hitelesek Szoláris Ösvényének vezetőiként.

A fény olyan beavatását kaptátok meg, ami a Hitelesek Ösvényének következő szintjére emelt benneteket és szoláris szárnyatoknál fogva most már nem csak személyes Szoláris Angyalotok, hanem a Szoláris Bölcsesség egész hadserege a segítségetekre van.

Vegyetek még egy mély lélegzetet és amikor kilélegeztek, óvatosan helyezzétek magatokat a Tűz Templom közepébe!

Valamennyi Istennő egy drágakövet nyújt át nektek. A mantrák éneklése abbamaradt. A Levegő Kapuk szilárdan aktiválódtak bennetek, a testetek csakrái szikráznak a fénytől, mivel a Levegő Kapuk kódjai ragyogó új fényt vetnek az előttetek elterülő útra.

Az összes általatok megtapasztalt energia most átfolyik a Földanya testébe és létrehozza ugyanazokat a változásokat és ezzel az aktiválás bevégeztetett.

Most itt az ideje köszönetet mondani ezért az aktiválásért, amit nektek és közösségeiteknek adtunk át. Adjatok hálát minden lénynek a jelenlétükért és hogy tanúi voltak ennek a mindenható aktiválásnak és szoláris beavatásnak!

Nada úrnő biztosít benneteket, hogy a kulcs megszilárdult a szívetekben és hogy a Kozmikus Nagyanya kinyújtja hozzátok a kezét és átad nektek egy pompás kristályt.

Amikor az energiák már szétterültek, finoman kezdjétek visszahúzni a tudatosságotokat a fizikai testetekbe! Terjesszétek ki az energiátokat a Földanyába, földeljétek le magatokat és kapcsolódjatok újra a jelen idővonalhoz és az életetekhez, de nem feltétlenül úgy, ahogy eddig ismertétek!

Vegyetek egy mély lélegzetet, és amikor kifújjátok, toljátok energiátok gyökereit a Földanyába és biztosan földelődjetek le újra a testetekben!

Szeretteim, ezeknek az energiáknak az utóhatása veletek marad az elkövetkező néhány hétben. Készítsétek fel magatokat nagyon fontos változásokra, szem előtt tartva azonban, hogy a változások nem lesznek egyformák a számotokra! Néhányan a változásokat a fizikai világban tapasztalják meg, az anyagiakban, míg mások számára a változás érzelmi, pszichológiai, spirituális vagy mentális lehet. Ne legyenek elvárásaitok a változások kimeneteléról! Arról viszont biztosíthatlak benneteket, hogy ezek a változások katalizátorok és vezető erők, amelyek az új világ felé terelnek, hogy kiterjeszthessétek az energiátokat a jövőbe, egészen biztosan tudva közben, hogy mit tesztek a jelen pillanatban.

Azokat közületek, akik nem hallották Jezabel istennő közvetítését (Szent Tűz Templom Aktiválás és 16-22. Levegő Kapu) arra biztatok, hogy tegyék meg ezt, igazából azt szeretném, ha visszamennétek Mária Magdolna 'Őrségváltás' üzenetéhez (Őrségváltás és 9-15. Levegő Kapu), mivel ez készít fel titeket nyújt nagyobb rálátást arra, amit ma véghezvittünk. Az Őrségváltás és Jezabel üzenete ennek mind a része, használjátok, fejlődjetek általa!

A leginkább sürgető kérésünk valamennyiőtök felé az az üzenet, hogy emelkedjetek felül a régin és semmilyen körülmények között ne dőljetek be azok szegénység tudatosságának, akiket ismertek magatok körül és akiket nem vagy akik láthatók vagy sem. Ez most új struktúrák, tömör arany alapzatok létrehozásának az időszaka - a boldogulás tudatosság ideje. A tömör arany struktúra - a boldogulás tudatosság falai és ezen belül mindené, arannyal van tele és a szent drágakövek mindegyikével, az Isten és az Istennő Királyságának kincseivel.

Állítsátok fel a határaitokat abban az értelemben, hogy mennél tovább dőltök be mások szegénysége vesszőparipáinak, annál tovább tapasztaljátok meg a szegénységet, és ugyanez vonatkozik az áldozati tudatosságra, beleértve a sajátotokat is. Ez most egy dinamikus, isteni új kezdet. Elemelkedtetek a végzetetek vonatkozásaitól, s ez már mennyei sorsot sejtet, ami már jobban a részetek, mint valaha volt, ezért a régi hozzáállás nem működőképes. Tudom, hogy ismételem önmagam, de biztosra kell mennem, hogy megértsétek az üzenetemet!

Így van ez, szeretteim, hogy köszönetet mondok mindannyiótoknak, amiért jelen vagytok, tényleg élvezetes volt és felemelő újból összekapcsolódni veletek ezen a módon. Nagyon hosszú ideig csendben kellett maradnom, de most a visszatértemmel sok a tennivaló, az Istennők még a helyükön és Mária Magdolna itt dolgozik mellettem. Sok a tennivaló és ennek ti mind a részei vagytok, ezért szükség van a józan belátásotokra magatokról, abszolút tudnotok kell, hogy kik vagytok, annak érdekében, hogy lehorgonyozhassuk az arany Templom Tanításokat, hogy kiterjeszthessük a fény aktivált tervezeteit és hogy valamennyien fejleszthessétek személyes képességeiteket, mivel valamennyien önmagatokban is univerzumok vagytok és feladatotok szerint ki kell mennetek a többiek közé és meg kell érintenetek az életüket!

Ez a valaha létezett legnagyobb együttműködési tervezet, amit le kell horgonyozni a Földön, ahol a Fénymunkások nagy számban gyűlnek össze, nem feltétlenül a Fényszövő tanításai nyomán, de valamennyien egyesítik a szívüket és ez az, ami fontos és ha a fényetek átterjedhet más Fénymunkás csoportokhoz is, akik megkapják azokat az üzeneteket, amelyeket ti is fogadtok és amelyek felpezsdítették az életeteket, akkor csak tegyétek, terjesszétek a szeretetet, terjesszétek a fényt és szőjétek egybe! Valamennyiőtöket szeretünk, Fénymunkások, a saját helyeteken és csak induljatok neki!

Tovább készítem elő az energiátokat november hónapra, amikor is a harmadik és a negyedik felemelkedési hullám érkezik. Egész hihetetlen, hogy az energiák olyan mértékig kiterjedtek, amennyire, s ami kettő felemelkedési hullámot tett lehetővé egyszerre lehorgonyozni és korábban, mint azt eredetileg előre jeleztük.

November tartogatja az átjárót a Tizenegyedik Dimenzióhoz, ami pedig elvisz titeket a Tizenkettedik Dimenzióba, mely alkalomból, s ezt izgatottan mondjuk, a háromszoros tizenkettő kód fog lerögzülni. Ez megengedi minden Fénymunkásnak, aki érdekelt benne, aki készen áll és hajlandó belépni a Tizenkettedik Dimenzió birodalmainak közepébe, ami azt jelenti, hogy 2015 energiáit fogjátok megélni és nem 2009-éit. Az energiátok és minden egyéb veletek összefüggésben kiemelkedik ebből az idővonalból, de annak érdekében, hogy képesek legyetek megfelelően kezelni ezeket az energiákat, alkalmaznotok kell a ma átadott üzeneteket!

És így van ez, drága szeretteim, hogy átölelünk benneteket minden létező fény, szeretet, bölcsesség és igazság magasabb fényében. A bennetek létező fény a teremtés egészében ott van. Bízzatok a sok láthatatlan karban, melyek védelmeznek benneteket, és tudjátok, hogy örökké és mindenképpen veletek vagyunk!

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Királya, a Szoláris Arkangyalok nagyura, vezessen béke és áldás benneteket! Adonai.

OooooOooooO

Mária Magdolna vagyok, üdvözöllek és köszöntelek mindannyiótokat.

Nem hagyhattam Kuthumi mestert egyedül magában elhagyni a színteret. A jelenlétem elhozza nektek a szépség, az érzékenység és a folyékony teremtés energiáit, melyek az Istennőn jönnek át.

Átadom valamennyiőtöknek ennek a sokkal békésebb frekvenciának az áldásait, ami egyesül Kuthumi mester erejével és igazán boldog vagyok, hogy bejelentette visszatérését és ez együttes munkánkat jelenti a fény ezen kivételes tervezetének megteremtésében.

A Levegő Kapuk további lehorgonyzásával a tüzetek tovább terjed. Ez a tűz a Szellem nyers ereje, amiről a Tűz Kapu aktiválások során végig beszéltünk. A Levegő Kapuk Levegő Eleme emelkedőben van és biztosítja, hogy felülemelkedjetek a régi módszeren, ez jelenti a szelet a szárnyatok alatt, hogy elvigyen titeket lényetek magasabb részébe.

Szeretném újból ide idézni valamit Kuthumi mondanivalójából és ez annak a tudásnak a fontossága, hogy kik vagytok, annak érdekében, hogy előre léphessetek ezen az ösvényen. Jobban bízva önmagatokban, amikor fontos döntésekre kerül a sor, és ha ismeritek önmagatokat, akkor képesek lesztek felismerni a reagálás régi elerőtlenítő módjait, és elsajátítani új módszereket a cselekvésre. Biztosíthatlak benneteket, hogy segíteni fogok.

Az alpaka energiák még mindig körülöttetek vannak és szeretném, ha egy percig csendben ülnétek, ha már eltávoztam, mert ezek az energiák veletek maradnak és elcsendesítik a erőteljes vibrációkat, amik a testetekbe érkeztek. Leföldellek benneteket és segítek nektek jobban integrálni ezeket könnyedén és örömmel.

Köszönöm mindenkinek, hogy különleges ünneppé tettétek ezt a találkozást és előretekintve az elkövetkező évekre, együttműködünk majd, mágiát teremtünk és együtt haladjuk meg a régi világot, mert mi mind együtt fejlődünk.

Mária Magdolna vagyok és a szeretetem irántatok igen mély. Köszönöm az időtöket. Au revoir.


Fordította: Borsos Árpád, [kommentárok]: Szigeti Antal
A magyar fordítások és letölthető hanganyagok elsődleges lelőhelye az http://espavo.hu webhely (illetve néhány régebbi anyag fordítását illetően a http://shaumbra-hu.info).
Az a tiszteletteljes kérésem mindenki felé, hogy, ha továbbkülditek ezt az anyagot, tegyétek azt teljes terjedelmében, mert számotokra lehet, hogy egy bizonyos rész hordoz rendkívüli jelentést, de ezzel nem biztos, hogy más is pont így van. Ezek az anyagok ilyen formában egészek, minden csonkolás elvesz az energiájukból.
Szigeti Antal
aszigeti@freemail.hu