Segítsünk a Hierarchiának tisztítani a Vizeket! + Michelle Eloff-Víz Angyalok

Kategória:

A civilizációnk és az emberiség jelenleg is folyó segítése és megmentése nagyrészt nem humán sávokon zajlik, hiszen épp a nem-emberi frekvenciákon lehet visszaszorítani a "nem-emberi" betelepülteket. Ebben a hónapban azonban újra kér emberi segítséget is a Hierarchia a Vizek természetének megőrzéséhez illetve regenerálásához.

A nem-emberi betelepülők erőteljes mentális nyomást gyakorolnak a planetáris mentálsíkon, hogy ott az ő nézeteik domináljanak, hogy mind több ember is elfogadja az ő céljaikat és nézőpontjukat. Ez a nyomás továbbterjed az érzelmi síkra (ami szintén víz-analogon). A nem-emberek az érzelmi síkon hozzánk képest nagyon leegyszerűsítve működnek, kevés és alacsony intenzitású érzelemmel, így őket szinte egyáltalán nem érinti meg az itt jelenlévő túlfűtöttség. A valódi emberi lények azonban nagyon nehezen tudják ezt kezelni, állandóan terheli őket a negatív érzelmekkel túltelített érzelmi sík, ami folyamatosan hordozza a fizikai megbetegedések kockázatát is, hiszen az érzelmi síkon megoldatlan problémák előbb-utóbb áttevődnek a fizikai síkra. Az elmúlt néhány évben ezért "húzta szét" a hierachia az érzelmi síkot, igyekezett tágasabbá tenni azt, hogy kevésbé terhelődjön túl az emberiség. Az elmúlt két évben számos új fajtájú érzelem is létrejött, aminek egyelőre még neve sincs - fontos lenne ezeknek a leltárba vétele és annak tudatosítása, hogy ezek mindenki számára érvényes emóciók.

A nem-emberek mentális fölényét a mentális folyékonyság (és az érzelmi áramlás) lenne képes enyhíteni, így egyben ez a nem humán behatolók fő célpontja is. A víz természetének megváltoztatása a sötét erők egyik legfontosabb célja. A víz jellegzetességeinek megváltoztatása megzavarja az ingerületvezetést, az idegrendszer és az agy működését. A szennyezett és rosszul strukturált víz a testben blokkolja az emberi lehetőségek feltárulását, ködös agy szindrómát idézhet elő, lényegében önkéntelenül is rabságba taszítja az embereket - mivel gyakorlatilag elveszítik a józan eszüket.

Ezért nagyon alkalmas stratégiai célpont a víz fizikai és energetikai szennyezése, a víz sajátosságainak akár nagyon kis mértékű megváltoztatása. A fizikai testünk döntő hányada víz (kb. 70-80%-a, az életkor függvényében csökken), ezért a víz rossz szándékú manipulálása nagyon erőteljesen és közvetlenül hat mindenkire. E tervek és szándékok ellensúlyozására kérik, hogy minél többen végezzünk a vízzel és a folyékonysággal kapcsolatos meditációkat, fókuszáljunk a tiszta, jól strukturált vízre (Emoto értelmezése szerint). E hírlevél végén én is közreadok most egy vízzel kapcsolatos meditációt (Michelle egy 2011-es anyagát), a mellékletben pedig ennek hanganyagát. Amennyiben van kapacitásotok és késztetésetek, akkor a nyár folyamán küldök még néhányat. Ha szeretnétek továbbiakat, kérem jelezzetek vissza erre a hírlevélre válaszolva vagy az anti@espavo.hu e-mailre. Ha viszonylag kevés visszajelzés jön, akkor "nem szennyezem az internetet", csak azoknak küldöm, akik kérték, ha jelentősebb számú, akkor azokat is kiküldöm hírlevélben - ez esetben számítsatok soron kívüli extra hírlevelekre is.

Fontos lenne, hogy minél többen bekapcsolódjunk, újra szőve (vagy legalábbis bestoppolva) a szeretet és fény megszaggatott hálózatát. Természetesen várom a személyes (újra)találkozást is a meditációimon vagy az idei nyári táborban Tornaszentandráson augusztus 12-20. között.

Élvezzétek az utazást!

Anti

És akkor következzék Michelle anyaga:

"A Fényszövő Angyalok egy új Fényszövő kezdeményezés, ami arra összpontosít, hogy lehetővé tegye azoknak az Ember Angyaloknak az egyesülését, akik kidolgozzák a tudatosság energiáinak felépülését azáltal, hogy csoportos erőfeszítést fejtenek ki a változás, a gyógyulás és a meghatalmasodás kulcs területein a csoport szándékot alkalmazva. Az angyali csoportokat arra bátorítjuk, hogy blogban osszák meg a tapasztalataikat, írják le a projektjeiket, a célba vett csoport szándék folyamatát és eredményét. Ez teszi lehetővé, hogy nyomon tudjuk követni azt, ahogy a csoport tudatossága jótékonyan támogatja azokat a változásokat, melyek pozitív eredmény manifesztálására fókuszálnak.

A Víz Angyalok pedig azok közületek, akiknek erős a kötődése a víz eleméhez – az anya óceánhoz és a Földanya testének minden vizéhez, beleértve azokat a lényeket is, akik bennük élnek. Az általatok kapott hívás a szolgálatra abban áll, hogy lépjetek elő és segítsetek, hogy az energiátok - összeolvadva a pozitívval - egyesítse ezt az energiát a Földanyát és a víz testeit támogató fény hálózatokkal. Egyesített erőfeszítésetek olyan szintre emeli az energiákat, hogy a Föld Rácsai támogatást kaphatnak a fölemelkedéshez a fény következő szintjére, lehetővé téve ezzel, hogy új lehetőségek fejlődjenek ki a közösség tagjainak fizikai életén belül, kapcsolatukban a Földanyához, a vízhez és a vízi teremtményekhez. További információt a csatornázásban nyújtunk.

Mária Magdolna
Fényszövő Angyalok – Víz Angyalok
A csatornázás 2011 március 1-én történt Johannesburgban, Dél-Afrikában

Mária Magdolna vagyok, üdvözöllek és köszöntelek benneteket a fény, a szeretet és a bölcsesség isteni jelenlétében.

Olyan hívást kaptatok, ami a Földanya szolgálatára szólít a fény angyalaként, aki azért érkezik, mert felismeri a Földanya teste mélyéből érkező hangot, hogy támogassa őt, ahogy ő is támogat titeket és hogy váljatok eggyé teste különféle elemeivel.

Ezt a hívást Víz Angyalként kaptátok, aki a Földanya kollektív érzelmi testét szolgálja, a ti energiátok az ő teste felszíni és testén belüli vizeihez kapcsolódik.

A Földanya vize az emberiség belül és kívül megtestesülő érzelmeit szimbolizálja. A kollektív tudatosság jelenlegi kritikus változása közepette az energiátok válaszolt a szolgálatra hívó szakrális hangra, ezért az energiátok együttesen bocsátja ki a megtisztulás és a felszabadulás fényének a lüktetését, támogatja a víz testek belső világának lényeit és azokat a lényeket, akik a Földanya testének vizeire bízzák azt, hogy fenntartsa az életüket.

Amikor most összejövünk veletek, akkor az összes olyan szakrális lény, aki a víz kollektív természetének mennyei jellemzőit testesíti meg, szintén összegyűlik veletek és ebből az alkalomból most az a kérés hangzik el az emberiség szívé felé, hogy válaszoljon a Földanya sok elemének, a hangja, a természete sokféle aspektusának. Hozzátok is elér egy hívás a bálnáktól és a delfinektől és valójában az összes tengeri létformától, minden vízi élőlény szól most hozzátok.

Ez most a megfelelő idő a dinamikák megváltoztatásához az emberiség azon tudatosságával összefüggésben, ami az élet vizeiben testesül meg. A sok visszaélésnek, ami a Földanya testének vízi lényeivel szemben történik, el kell érnie egy olyan pontot, ahol az emberek felismerik és megértik, hogy ezek a a szeretet lényei, igen, vannak létezők a víz testeiben, akik táplálják az emberiséget, amelyek fenntartják az életet, de ezeket a lényeknek soha nem szántak durva, erőszakos bánásmódot.

Ennek a durva, erőszakos bánásmódnak a mértéke tulajdonképpen visszatükröződése annak az erőszaknak, ami az emberiségen belül történt érzelmi szinten. Azok, akik teljes mértékben lekapcsolódtak az Isteniség szakrális érzelmi rezonanciájának a magjáról, nem értik meg, hogy mit jelképeznek a víz testeiben élő teremtmények, ezért most nyissátok meg a szíveteket valamennyien Fényszövő Víz Angyalok, kapcsolódjatok össze egymással! Érezzétek az energiátokat egybeolvadni és felerősíteni az élet szent hálózatát, ami az emberiséget megvilágosító energiákat szabadít fel, az élet vizeit tisztán tartó értékekkel összefüggésben és tiszteletben tartva minden életformát, ami ebben a világban honos.

Képzeljétek el, hogy a Földanya testén belüli szent vizek testébe kerültök! Lehet, hogy vonzódást éreztek egy bizonyos terület felé, akkor engedjétek magatokat arra felé! Helyezkedjetek el a vízben, érezzétek a bőrötökön, tudatosítsátok a tényt, hogy képesek vagytok lélegezni ebben a világban és hogy a légzésetek a szív csakrán át áramlik!

Tudatosítsátok a vízi teremtményeket, akik az üdvözlésetekre sietnek! Nyissátok meg a szíveteket, hogy fogadni tudjátok az Anya Óceán bálnái és delfinjei által kibocsátott és felétek továbbított szent hangokat! A hangjuk lehetővé tesz az érzelmi testetek számára egy gyengéd gyógyulást, a testetek szerveinek tisztulását, a csakráitok kitisztulását.

Vegyétek észre Poszeidón nagyurat! Vegyétek észre a szent hableányokat és haltestű félisteneket, akik kiterjesztik az energiájukat felétek, a fény egy hatalmas kötegét gyűjtik össze, hogy a támogatásotokra küldhessék, amiért válaszoltatok a hívásra.

Válaszoltatok arra a szent felkérésre, hogy hozzatok fényt a kollektív emberi tudatosság érzelmi testébe és a személyes érzelmi szintetek gyógyulásán keresztül, a vízzel történő kapcsolat felvételén keresztül támogatást kaptok annak a sűrű, mérgező jellegzetességnek a megváltoztatásához, ami a vízfelület sok helyén szennyeződést, komoly mérgezést okozott.

Vegyetek egy mély lélegzetet, fújjátok ki teljesen! Egy újabb mély belégzést követően amikor kilélegeztek lazítsatok és adjátok át magatokat, engedjétek, hogy az a víz test, amit választottatok, megmutassa nektek, hogy mi szükséges máris ahhoz, hogy támogatni tudjátok jelenleg a tisztítást, a méregtelenítést, a derítést és az újbóli összekapcsolódást az élet áramlásával!

A bolygótok minden egyes vízcseppje válaszol a jelenlétetekre, arra a fényre, amit megtestesítetek, a szolgálni és vezetni kész hajlandóságotokra, hogy kész vagytok a támogatásra és a támogatás elfogadására.

Poszeidón nagyúr kibocsát egy gyógyító sugarat a szakrális csakrátok felé, ami megnyitja az érzelmi testeteket, hogy a szakrális hangok mélyebb szintjét tudjátok fogadni, amit az óceán bálnái és delfinjei hallatnak.

A folyami delfinek energiái most összekapcsolódnak veletek, a delfinek egy másik fajta hang rezgést idéznek elő. A vízben élő hüllők elkezdik kibocsátani a maguk hangjait, ami a testetek minden sejtjéhez elér. A vízben élő összes teremtmény most szabadon bocsátja a maga szakrális hangját és felétek irányítja.

A hangzások variációi a testetek más és más területéhez beszélnek, minden egyes hang gyógyulást idéz elő, összehangolja a csakráitokat és a testetek vibrációit a víz kollektív testének szent rezgéseivel, más szavakkal a kollektív érzelmi testtel, ami most megnyílik, hogy befogadhassa azt a gyógyulást, amit most tapasztaltok meg. Engedjétek ezeket a szent hangokat kiterjedni a csakráitokból, hogy átjárva a vizet elérjenek a földbe!

Képzeljétek el, hogy beleszivárognak a természet valamennyi aspektusába – a növényi királyságba, az állati királyságba és minden olyan lénybe, aki a vízre bízza azt, hogy tartsa életben, azaz a földi élet minden királyságába.

Vegyetek egy mély lélegzetet, lélegezzetek ki teljesen és lazítsatok, engedjetek ki!

Minden élet Isteni Anyja a vibráló fény egy színes sugarát küldi felétek és ez létrehoz körülöttetek, az érzelmi testetek körül egy pajzsot és összeolvad azzal a szakrális fénnyel, ami bámulatos alakzatokat idéz elő a víz minden egyes cseppjében. Ezek a szakrális geometriai alakzatok a vízcseppekben válaszolnak az energiának erre a sugarára. A testetek minden sejtje válaszol rá igenlő, örömteli és gyengéd módon.

A vízi lények most egy lehetőséget biztosítanak arra, hogy bármit kifejezzetek, ami ahhoz szükséges, hogy támogatáshoz jusson az érzelmi életetek, a kreativitásotok és bármilyen más tényező azzal kapcsolatban, hogy bízni tudjatok abban, hogy az élet áramlása biztonságban eljuttat a magasabb énetek által vágyott célotokhoz.

Képzeljétek el magatokat könnyedén lebegni a víz felszínén! Tudatosítsátok a hűvös levegő érintését a bőrötökön, miközben lebegtek a vízen, adjátok át magatokat, bízzatok meg benne teljesen, hogyha ellazítjátok a testeteket, a víz elvisz benneteket, megtart titeket és nem fogtok lesüllyedni a fenékre!

Vegyetek egy mély lélegzetet, lazítsatok, képzeljétek el a testeteket ellágyulni és bízzatok meg tökéletesen az energiának ebben a felséges és mindenható erejében, hogy megtart titeket!

Alattatok a vízi lények különféle formációkban úsznak, az ezekből a formációkból kibocsátott vibrációk beleszivárognak a gerinc vezetéketekbe és eggyé válnak a gerinc folyadékkal, ami összeköti isteni lenyomatotokat.

Ez az energetikai minta újabb szintet aktivál a lenyomatotokból Víz Angyalként teljesített szolgálatotok ösvényével kapcsolatban, ezek a vízi lények megünneplik a jelenléteteket és azzal fejezik ki a hálájukat, hogy elhozzák azt a gyógyulást, amire szükségetek van.

Amíg lebegtek a vízen, folytassátok mindannak az előcitálását, átadását, ami jelenleg kísért titeket vagy rajtatok gúnyolódik – érzelmileg, a kreativitást és persze a bizalmat tekintve!

Figyeljétek meg, hogy most úgy mozogtok, hogy a víz természetes sodrása visz benneteket abba az irányba, amerre tartanotok szükséges! Ez az irány természetesen vezet el lenyomatotok áramlásának mennyei forrásához. Mialatt az áramlás visz titeket, engedjetek ki, adjátok át magatokat és képzeljétek el, hogy ezzel az önátadással az életetek sodrának természetesen összehangolódtok az életetek szakrális és természetes áramlásával és ezzel önműködően aktiválódik ugyanez a folyamat a kollektív érzelmi testben is!

Azzal, hogy elengeditek a félelmeiteket, a gátlásaitokat, a negatív idővonalakon megdermedt részeiteket, minden olyan részeteket, ami elszigetelve érezte magát, azzal engedélyt adtok az élet szent vizeinek, hogy tisztítsanak és derítsenek fel, hogy méregtelenítsenek és válaszolják meg a gyógyulás természetes kérését!

Ha készen vagytok, képzeljétek el, hogy minden Fényszövő Víz Angyal könnyedén lebeg a víz felszínén, óvatosan együtt halad az áramlással, bízik, válaszol és egyszerűen csak van!

Most változtassátok meg a tudatosságotokat és koncentráljatok az élet minden vizére és minden olyan vízre, ami jelenleg befogadja a tisztulást, a derítést és azt a gyógyulást, amit ti is befogadtok! Képzeljétek el azt a hálát, amit éreztek a lehetőségért, amit kaptatok, hogy beleömlik abba a vízbe, amin lebegtek, mert a hála energia jellemzői automatikusan gyógyulást, tisztulást és felderülést indítanak be minden vízi élőlény és a saját világa számára.

Folytassátok a lazítást és most engedjetek bele bármilyen más energiát a vízbe, ami felbukkan bennetek, hadd vigye a víz!

Engedjétek az élet áldásait átvonulni magatokon bele a vízi világba, minden dimenziójába és minden élőlényéhez, aki ebben a világban az élet királyságát jelenti!

Ha lenne olyan áldás, amit szeretnétek kiterjeszteni, engedjétek beleszivárogni most a vízbe! Ha volnának törekvéseitek vagy imáitok, azokat fejezzétek ki most!

Vizualizáljátok minden célkitűzéseteket, imátokat és áldásotokat, hogy megerősíti a fény hálóját, amit energiával töltetek fel azzal, hogy összejöttök és válaszoltok erre a hívásra! Képzeljetek el egy hatalmas fény oszlopot a Mennyből annak a víz testnek a közepébe érni, amin lebegtek és az összes ilyen fény oszlop most egy üzenetet küld az emberiségnek, egy ébresztő üzenetet, hogy barátkozzatok meg a vízi világ lényeivel!

Ez az energia összevegyül azokkal, akik aktívan dolgoznak az emberiség oktatásán, hogy legyen tekintettel a vízi világra és a benne élő lényekre. Ez az energia tovább száll azok felé, akik a szívükben arra fókuszálnak, hogy véget vessenek a vízi élet lényeivel szemben tapasztalható erőszaknak.

Terjesszétek ki a szereteteteket és az együttérzéseteket ezek felé az emberek felé! Vizualizáljátok azt, hogy a felséges fény oszlopok meghatalmasítják őket, megerősítik őket és eltakarítják az útjukból az akadályokat, hogy hallhatóvá váljon a hangjuk és meghallgassák az üzenetüket. Képzeljétek el, hogy ezek az energiák szétzúzzák a sötétséget és a sűrűséget a tudatlanokban és a kapzsikban, akik erőszakot követnek el a vízi világon azzal, hogy durván bánnak a vizek élőlényeivel és azokban, akik szándékosan mérgezik a vizet!

Erősítsétek meg most a bennetek mint csoportban meglévő vibrációkat és összpontosítsatok erre a hatalmas fény és gyógyító energiára, ami áthatja a sűrűséget, a tudatlanságot és a mohóságot, ami a világ jelentős részét vezérli és ami felelős a vízi élet szennyezéséért!

Egyesített szívvel, erős szándékkal tartsátok az energiátok fókuszát azon az eredményen, ami az egész emberiségnek és a vízi világ minden lényének a legjobb!

Vegyetek egy mély lélegzetet és lazítsatok!

Néhányotok ösztönzést fog érezni arra, hogy elmenjen a víz különböző testeihez és gyógyító energiákat küldjön ki ezekhez a vizekhez. Megint mások arra éreznek hívást, hogy támogassák és segítsék a vízi lényeket. Válaszoljatok arra a hívásra, amit éreztek! Ne kételkedjetek abban, hogy miben lesz részetek, mivel Víz Angyalok vagytok és amikor gyógyulásra van szükségetek, térjetek vissza a víz testéhez, hagyjátok magatokat lebegni a felszínén, hogy magával vigyen a természetes áramlás és fogadjátok be a gyógyulást!

Az általatok és veletek ma este aktivált energiák megerősödése tovább folytatódik. Ahogy múlnak napok, hetek és hónapok, azt kérjük, hogy vezessetek feljegyzéseket arról, hogy melyik vizeket választottátok ki a munkára, milyen vízi teremtményekre fókuszáltok! Üljetek össze bizonyos alkalmas időpontokban és ezt nem kell pontosan ugyanabban az időben tenni, de tartsátok fenn azt a szándékotokat, hogy meghatalmasítsátok azokat, akik eljöttek, akik mint ti, felébredtek és megvilágosítják az emberiséget, hogy nyissa meg a szívét és ismerje fel, hogy az élet valamennyi királysága az ő része!

Vegyetek újabb mély lélegzetet és fújjátok ki!

Poszeidón nagyúr, a bálnák, a delfinek, a sellők és a haltestű félistenek és a bolygótok felszíni és mély vizeiben élő valamennyi teremtmény hálát ad nektek. Eltérő módszerekkel fognak kommunikálni veletek, ezért fordítsatok figyelmet az álmaitokra, az elmétekbe ugró gondolatokra, érzésekre, emlékekre, kreatív késztetésekre vagy bármilyen más ösztönzésre és tegyétek azt, amire késztetést éreztek, mert a ti drága Víz Angyalotok eljött ebben a kritikus időben, hogy támogasson és szolgáljon és biztosíthatunk benneteket, hogy támogatni fogunk benneteket és szolgálunk titeket és veletek vállvetve szolgálunk, hogy támogassuk azt a folyamatot, ami elhozza a Mennyet a Földre, kitisztítja és megtisztítja a Földanya vizeit, s bár ez időbe telik, tartsatok ki, oktassátok az embereket, világosítsátok fel őket, tudatosítsátok őket bármilyen módon, amire ihletet éreztek! Ismertessétek velük, hogy Víz Angyalok vagytok és hogy azért vagytok itt, hogy gyógyulást, védelmet és megvilágosodást hozzatok!

Valamennyiőtöknek köszönjük, hogy feleltetek erre a hívásra. Hagyjátok magatokat lebegni a víz felszínén egy kicsit még tovább és esetleg amikor lefekszetek aludni, képzeljétek el magatokat a felszínen lebegni, hogy belesodródjatok az álomba! Nem feltétlenül fogtok emlékezni bármire is, amikor felébredtek, de biztosíthatunk titeket, hogy gyógyulás következik be.

Tárjátok szét a szárnyatokat Víz Angyalok és tegyétek azt, amire tervezve lettetek, amiért ide jöttetek és hozzatok változást! Köszönjük nektek, ünneplünk titeket, becsülünk és szeretünk benneteket.

Mária Magdolna vagyok és veletek van a szeretetem. Au revoir!

(Fordítás: Borsos Árpád) "

CsatolmányMéret
Fényszövő_angyalok_Víz.mp35.22 MB