Üdvözlünk az espavo.hu portálon!

Az "Espavo!" jelentése: Köszönöm, hogy magadhoz veszed a hatalmadat!

Célunk az Új Energiákról, Új Lehetőségekről szóló információk közlésével hozzájárulni az emberiség és a Föld együttes felemelkedéséhez.

Szigeti Antal csoportjai.

Naív misztikus élmény – a nagy megtévesztés?

Kategória:

Úgy tűnik, hogy szinte megállíthatatlan a kirakós újabb darabjainak helyére kattanása…

Megkülönböztető képesség: közérzeti ezotéria vagy mesterré válás

Kategória:

Az ezredforduló környékén a csoportjaimon az egyik kedvenc kérdésem volt, hogy hogyan vehetjük észre, ha az utcán szembejön velünk egy (spirituális) mester? A helyes válasz (ma már nyilvánvalóan) az, hogy sehogy.

Ennek oka, hogy a megfelelő spirituális törvény szerint senki sem láthat az önmaga által elért szintnél magasabbra – vagyis mindenki a saját „koordináta rendszerében” igyekszik értelmezni a jelenségeket – így ránézésre legfeljebb egy másik mester ismerheti fel a „kollégát”.

Az Új Ember

Kategória:

Új energiának neveztük el – ha egyetlen időpontot akarunk nevesíteni – az 1987. augusztusi Harmonikus Konvergencia óta érkező, a korábbi időszakokhoz képest gyors tempójú változást hozó energiákat. Mint az elmúlt majd’ harminc év alatt tapasztaltuk, ezek kezdték gyors változásra késztetni az emberiséget, és szülőbolygónkat a Földet. Megváltoztatták az eddig érvényes spirituális törvényeket, majd a megjövendölt változási periódus végén 2012. december 21-én (2008 vége után ismét) oktáv-emelkedést hoztak.

Mi a beavatás?

Kategória:

Ahogy a tavaszra meghirdetett online kurzus (A harmadik szem gyakorlati használata) menetrendjének megfelelően mélyebben belementünk "A beavatás szertartásai" című Orin-DaBen szeminárium anyagába, újra "feltárult a kincseskamra". Az e hétvégi Kryon/Lee Carroll program emlékeztetője után találjátok Sanaya és Duane (Orin illetve DaBen médiumainak) bevezetőjét A beavatás szertartásaihoz. Egyben újra a figyelmetekbe ajánlom a már említett online kurzust, mint utolérhetetlenül gyors utazást az új energia tanításainak mélyrétegeibe.

Intenzív tavasz előtt állunk - hírek - káprázatok II.

Kategória:

Az elmúlt három év relatív "langyos vize" után sűrű, munkás tavasznak - sőt évnek, éveknek(!) nézünk elébe, úgy érzem itt az idő újra komoly belső munkába kezdeni - mindazoknak akik még nem vették fel újra a "fonalat". Az elmúlt három év mindenki számára elégséges kellett, hogy legyen a 2012 végéig beérkezett magas energiák integrálására.

A káprázatok és megszüntetésük lehetőségei I.

Kategória:

Az év elejei csoportokon – az aktualitások mellett – sokat foglalkoztunk az érzelmi test terápiájával. Ismét rá kellett döbbennem, hogy az asztrálsík természetének metafizikai megértése nélkül valójában az összes e területen dolgozó terápiás módszer már középtávon is kudarcra van ítélve. Pillanatnyi eredmények a jobb terápiák segítségével létrejöhetnek, de amíg valaki nincs tisztában az érzelmi síkon működő káprázatok mibenlétével, nem számíthat tartós jobbulásra.

Magdolna rózsája a gnosztikus kereszténységben

Kategória:

Michelle Eloff anyagainak csodás megerősítése számomra a következő ima Kathleen McGowan kötetéből A szeretet könyvéből (219-221. o.)

Előzetes tudnivaló, hogy Európában több helyen megtalálható a 11-körös labirintussal körülvett hatszirmú rózsa, melyet Magdolna-rózsának is neveznek. Legismertebb előfordulási helye a chartres-i katedrális Franciaországban.

„Úgy imádkozz, ahogyan tanítottalak; használd a rózsát a Szentlélek jelképéül, mert a Szűzanya közbenjárásával juthatsz el a legkönnyebben az Atyához.

Az alkímia kulcsa: a négy éter

Kategória:

Terv szerint folytatom a felsőbb szintekről leáradó valóságot elfedő tényezők taglalását. A kicsit bonyolult fogalmazás első része azt jelenti – mármint a felsőbb szintekről leáradó valóság – hogy ez a Mennyei Akarat leáradása révén a felsőbb szintek fátyol alatt megjelenő tükörképe. A fátyol alatti világban emellett megjelennek az elkülönült emberek vagy közösségek asztrális és mentális kivetítései is, ezek fizikailag is megjelenő eredményét gyakorlati értelemben fekete mágiának tekinthetjük.

Az elme új módú használata – energiamunka

Kategória:

Az elme „hagyományos” használata a fátyol alatti elkülönültségben élő modern ember legmagasabb szintű tevékenysége. A felvilágosodás kora óta fokozódó mértékben érvényesek Descartes szavai „cogito ergo sum” – gondolkodom, tehát vagyok. Az emberiségnek volt néhány évszázada, hogy tökéletesítse, finomítsa gondolkodóképességét, létrehozva így az egóelmét, az alsó egó és az elkülönült elme egységét. Ennek eredményeként alakult ki a verseny, az individualizmus, sőt maga a kapitalizmus.

Meditatív tér és a fátyol

Kategória:

Amikor az Új Korszakba való belépésre felkészítő 24 hónapos iskola előirányzott anyagaival dolgoztunk, nagy meglepődéssel kellett tudomásul vennem, hogy a fátyol ugyan széles körben használt fogalom, mégsem találtam vele kapcsolatban szinte semmilyen konkrét tanítást. Leginkább annyit tudunk róla, hogy a fátyol alatt az elkülönültség világa, felette az Egy-ség birodalma található.

„Technológiai újdonságok” az Orin-meditációkban – amitől a meditáció „tudománnyá” válik

Kategória:

Az egyik korábbi, kicsit hosszúra nyúlt hírlevélben sok szó esett a meditáció – illetve a meditatív állapotban elérhető energiák – fontosságáról illetve „pótolhatatlanságáról”. Olyasmi ez számunkra, mint a mobiltelefonunknak a töltő – ha nem csatlakozunk fel időnként, kifogy belőlünk az energia. Most egy kicsit tovább lépünk a meditatív technikák elemzésében.

Jótékony változások a spirituális energia leáramoltatásának rendszerében

Kategória:

A jelen korszak fő folyamata a Szellem energiájának leáramoltatása az anyagba. Ebben az embereknek kiemelten fontos szerepük van – hiszen mi vagyunk azok a hidak, akik a saját vezetékükön keresztül összekötik eget és földet, szellemet és anyagot. Május elején jött el az ideje a spirituális vezetés részéről egy „jelentősebb reformnak”. A spirituális energiák eddigi kétszintű „leáramoltatási rendszerét” egy lényegesen differenciáltabb és összetettebb – és remélhetőleg sokkal hatékonyabb – szisztéma váltotta fel.

A személyes energia „vízválasztó” szerepe

Kategória:

Castanedának tanítója Don Juan valami ilyesmit mond „A csend ereje” harmadik fejezetében: „Mindegyikünkben ott van a csendes tudás, de hihetetlen mennyiségű személyes energiára van szükség ennek szavakba öntéséhez.” Én ugyan már vagy tizenöt éve beszélek személyes energia fontosságáról, illetve arról, hogy a spirituális fejlődés egyik fokmérője a személyes energia, de ennyire tisztán és világosan, mint most, még eddig nem jelent meg előttem, hogy ez az ami sok mostani spirituális törekvőt elválaszt a „jó eredmények elérésétől”.

Március 8-án indul a Szellem formaalkotó energiáinak lehorgonyzása a Kárpát-medencében

Kategória:

2012 vége után úgy tűnik a legtöbb spirituális törekvőn ólmos fáradtság vett erőt - ahogy a saját köreimben is észrevettem, mindenki elkönyvelte, hogy nem volt világvége, sőt még harangszó sem. Ezért a legtöbben visszatértek a komfortzónájukba, és úgy folytatták az életüket, mintha mi sem történt volna. elfogytak a látványos közös feladatok, beindult az egyedi kiteljesedés - sajnos elég lassúnak bizonyuló - folyamata, aminek során mindenki önmagán dolgozik elsősorban.

A Szellem energiájának „érhálózata”, avagy hogyan jön létre az Új Világ, és mit tehetünk érte

Kategória:

„A Felsőbb Akarat Isten (vagy Minden Létező) egyik aspektusa. Ez az energia mozgó áramlása, amely mindent a magasabb fejlődés irányába visz. Ez a szeretet és a spirituális energiák egy gyengéd árama, amely a létezők minden birodalmában - az ásványi, növényi, állati és emberi szférában egyaránt - a növekedést, életteliséget, és a létezés magasabb rendjét hordozza.

Év végi energiák

Kategória:

Az idei év spirituális értelemben – a korábbi néhánnyal ellentétben – egész november elejéig csendesen telt. Ennek oka, hogy a planetáris hierarchia a tavaly év végi „csúcsrajáratás” után a Föld küszöbönálló fizikai szintű változásainak tervezésére fókuszált. Évek óta tudjuk már, hogy a Föld 2012-es energiacsúcshoz köthető változásai – az anyag tehetetlensége miatt – 2015-ben kezdődnek, és ez együtt fog járni a Földön létező intézményrendszerek – kormányzatok, gazdaság, egészségügy, stb. – nagyarányú változásaival is.

A meditáció szerepe a spirituális úton + Erdély

Kategória:

A csoportjaimon és konzultációimon – de akár magánbeszélgetésekben is – visszatérő téma, hogy „hányszor kell még megcsinálnom ezt vagy azt a meditációt?” Olyan gyakorlók kérdezik ezt tőlem, akiknek életében jelentős változás következett be a meditatív életmód hatására. Ezért bele kellett gondolnom, hogy vajon azok az emberek, akik alkalomszerűen meditálnak – és esetleg még túl jó tapasztalatuk sem volt – mit gondolhatnak a meditációról.

A teremtő gépezet + nyári tábor

Kategória:

A csoportjaimon úgy látom, hogy még az unásig ismételt spirituális alaptanítások is igen nehezen mennek át a gyakorlatba, a hétköznapi élet mindent átható beidegződöttségei miatt. Ezért olybá tűnik még egyszerűbb és köznapibb módon kell átadni a dolgokat – ezeknél nem mondható, hogy nincs meg a megfelelő „új séma”, mégis csak nagyon keveseknek jut eszébe nap, mint nap használni. Krízishelyzetben esetleg néhányan előveszik, de a mindennapokba „visszaolvadva” újra megfeledkeznek róla.

A spirituális terápiák zsákutcái

Kategória:

Avagy mikor árt többet egy terápia, mint amennyit használ?

Elsősorban a viselkedésterápia és az energiagyógyászat vadhajtásairól írok, de remélhetőleg más területek művelői és alanyai is profitálhatnak belőle. Nem kritizálni – és főleg nem leszólni – szeretném a sokak által gyakorolt technikákat, inkább a jobbítás szándéka vezérel már mintegy tizenöt éves terápiás múlttal magam mögött.

Az elme uralása

Kategória:

Az elménk új módú használata az Új Energia egyik kulcskérdése. Bár sokszor és sokat beszéltem erről, eddig nem lettek írásban lefektetve az alapok. Ezt most pótolnám.

Gyakorlatilag a felvilágosodás korszaka, illetve Descartes „gondolkodom, tehát vagyok” alapvetése óta planetáris szinten is aktuális a mentáltest fejlesztése. Egyéni szinten a mentáltest hatalmas fejlődése ment végbe az elmúlt századokban – hatalmas eredmények születtek. Az elkülönültség bázisán működő elme csúcsteljesítményeket ért el.

Bőség – manifesztáció – társteremtés

Kategória:

A korábbi hírleveleket áttekintve meglepve láttam, hogy az évek során egyszer sem írtam kifejezetten erről a témáról – pedig azt sokszor leírtam, hogy ez az Új Korszak kiemelten fontos kulcsterülete. Elgondolkodtam rajta, hogy vajon miért. És visszanézve úgy tűnik, hogy - tulajdonképpen tévesen – ezt sok szempontból „lerágott csontnak” tekintettem. És ezzel kapcsolatban engedtessék most meg nekem egy kis kitérő.

A második tavaszi telihold

Kategória:

a Buddha születésnapja, a Wesak ünnepe. A tanítás szerint a spirituális világ ilyenkor van a legközelebb a földhöz. Buddha leszáll, és elhozza a magasabb világok áldását mindazokhoz, akik most kérik ezt és hozzá kapcsolódnak. Ez a bölcsesség és a szellemi világosság ünnepe is.

A teremtés metafizikája

Kategória:

A tegnapi illetve a mai nappal asztrológiai értelemben is belépünk a cselekvés időszakába és az új évkörbe. Az időjárás ugyan még mindig a befelé fordulást támogatja, de energetikailag a belső munkák befejeződése - netán felfüggesztése - után kifelé fordíthatjuk a figyelmünket. Belsőleg elért eredményeinket a külvilágban hasznosítjuk: "ahogy benn, úgy kinn".

A bolygóállások is nagyon támogatják most ezt a kifelé forduló figyelmet, a cselekvést - egyébként maga a korszakváltás is ezt támogatja.

Márciusi energiák és programok

Kategória:

A tél vége nagyon mély belső munkát tartogat már évek óta. Ez az idén is így volt/van, fokozott erővel törnek elő megdolgozatlan karmikus és genetikai lenyomataink. Kozmikus támogatást is kapunk e munkához a most működő asztrológiai konstellációk révén. Március közepétől ugyanakkor indul a "tavaszi pezsgés" - a belső munkában elért eredmények integrálása után új oktávon kezdünk bele a külső munkába

Programváltozás

Kategória:

Többek kérésére reagálva egy héttel arrébb toljuk a "Bevezetés a polaritás világának uralásába" ciklus első alkalmát, így az február 15-16-17-én lesz. El lehet jönni csak a péntek délutáni bevezetőre is, szimbolikus 1000 forintos hozzájárulással - délután 5-től. A bevezető részben részletes összefoglalót adok a kurzus céljairól, eszközeiről, várható eredményeiről. Bízom benne, hogy minden résztvevő hiedelmeinek gyökeres változásáról számolhat majd be.

Az Új Korszak tanításai

Kategória:

A modern nyugati civilizáció lényegében tagadja, a tudatalattiba száműzi a polaritást. Az egyik legjobb példa erre a születéshez és a halálhoz való viszony. Ami tradícionálisan „családi esemény” volt, a család körében megszületni és életünk végén átmenni, az kórházi osztályok függönyei mögé rejtett, titkos dologgá vált. Nem akarunk tudni a születésről és a halálról, csak örökké élni. A nyugati ember nem akar „rossz” lenni – jelentsen ez számára bármit.

A lélek-tudatosság elérése - teremtés lélekként

Kategória:

A lélek impulzusainak mind tisztább felismeréseként is megfogalmazhatjuk a mostani időszak kulcsfeladatát. Ahogy az összejöveteleink bevezető mozgása során el szoktam mondani: „A lélek tanulja a sajátjánál alacsonyabb szintek uralását, melynek jelentős és fontos állomása, amikor a lélek a fizikai síkon Isten tudatos társteremtőjévé válik.” Ez az, ami most aktuális – igazából a lélek tudatosságát kell elérnünk, azt, ahogyan a lélek tapasztalja a mi életünket.

Az élet gyakorlati mágiája

Kategória:

áll előttünk feladatként. Az előző korszakban az Univerzum – a felsőbb szintjeink vagy a segítőink, vagy a hierarchia – tanított minket, most azonban azt kéri(k), hogy adjuk tovább, amit tanultunk, mutassuk be, éljük meg a tanításokat, váljunk a mágikusan élhető élet „mintadarabjává”. Hiszen amit kaptunk, valamilyen módon tovább kell adnunk – és ekkor kaphatunk még többet. A továbbadás legegyszerűbb – bár talán nem legnyilvánvalóbb – módja, hogy beépítjük az életünkbe, amit tanultunk, és eszerint éljük.

2012 lezárása - felkészülés az új évre

Kategória:

A napforduló idején lezajlott oktáv-emelkedés végigment nemcsak az embereken, de a Földön, a Naprendszeren és az egész Univerzumon is. A folyamat részeként "meglágyultak" az eddig működő energiarendszerek, melyek mentén kaptuk az éltető energiát - így ezek részlegesen újrateremthetők, egészen a galaktikus magig. Ezt részlegesen elvégeztük 23-án, de a többit még az idén be kellene fejezni - amíg tart ez olvadt viasz-szerű lágyság. Megfelelő érdeklődés esetén szombat délután 4-től vasárnap estig (dec.

Friss anyagok - Kellemes ünnepeket!

Kategória:

Ricsi jóvoltából felkerült két új Michelle-szöveg és a "Küszöb átlépése" hanganyag. Ha vonzódást éreztek, dolgozzatok velük!

Az Új Korszak egyből ünnepekkel kezdődik - a legjobbakat kívánom ezekre mindegyikőtöknek!

Élvezetes és eredményes társteremtést kívánok!

Anti

Tartalom átvétel