ESPAVO! hírlevél

Állítsd át a fókuszodat a tetterős aktivitásra!

Kategória:

Az idei év numerológiai sajátságai miatt – mivel három darab 2-s van benne egy 0 mellett – rendkívüli módon polarizáltnak ígérkezik, ezért, ha ne nem vagyunk a középpontunkban, könnyű lehet „kicsúszni a pályáról”. Ennek meggátolásához fogok felsorolni néhány javaslatot a következőkben.

Itt van az új Planetáris Logosz – kiegészítés

Kategória:

A hajnali hiányos fókusz eredményeként úgy megkönnyebbültem, hogy túl vagyok a „rossz hír” átadásán, hogy megfeledkeztem a gyakorlati ajánlások taglalásáról. Nem akarlak naponta hírlevelekkel zaklatni benneteket, de muszáj befejeznem az üzenetet.

Itt van az új Planetáris Logosz - új esély a cselekvésre

Kategória:

A múlt hónap végén megérkezett a Földre az új Planetáris Logosz – hogy felmérhessük ennek jelentőségét, emlékeztetnék rá, hogy az elődje, a szeretve tisztelt Szanat Kumara 16 millió évig volt hivatalban. Az új Világkirály – ahogy a hagyomány nevezi – egyelőre még a stábja nélkül lépett munkába, a régi hierarchiával együttműködve, melynek tagjai fokozatosan fognak lecserélődni, miközben egyre inkább eltávolodnak a földi síktól.

Jelentős változás a spirituális energia leáramlásában

Kategória:

Meglehetősen nehezen kezdtem bele a mostani hírlevélbe, mivel a helyzet engem kicsit a „Galaxis útikalauz stopposoknak” nyitó szituációjára emlékeztet, ami emlékeim szerint valahogy így hangzik: „ A Föld bolygó galaktikus autópálya építés miatt holnap 16 órától megszűnik”. Senki sem akar önszántából a „rossz hír hozójává válni”, más részről viszont felvállaltam, hogy a spirituális világ bizonyos üzeneteit továbbítom, így valójában nehezen húzhatom ki magam az effajta kötelezettség alól.

Orin világmeditáció október 24-én - Kapcsolódás a Szent Átváltoztató Ibolya Lánghoz

Kategória:

Az orindaben.com oldalon 24-én vasárnapra ismét világmeditációt hirdettek. Elkészítettem és mellékelem a magyar nyelvű hanganyagot és a magyar átiratot. Orin (és DaBen) az úgynevezett vasárnap reggeli meditációkhoz a teljes nap során minden résztvevőnek küld energetikai támogatást "transmission" révén - ahogy ők mondják, ilyenkor együtt meditálnak mindenkivel, és továbbítják a meditáció adekvát frekvenciáit. A "hivatalos" időpont nyugati parti idő szerint 9:00-9:30-ig, ami nálunk este 6-tól fél 7-ig lesz.

A bátorság ajándékai

Kategória:

Az október 6-án érkező energiahullám - enyhítendő a világban eluralkodó félelmeket – a bátorság megújult minőségét hozza el, illetve felerősíti, aktualizálja azokban, akikben már most is megvan.

Kérd az életet!

Kategória:

A spiritualitásról kevesen írtak/szóltak pontosabban és ütősebben, mint Weöres Sándor a „Szembefordított tükrök” című versében:

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben,
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a
torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az

Augusztus 6-7: Térj vissza a spiritualitáshoz!

Kategória:

Az augusztusi téma egy aktuális vészjelzés: az emberiség globális szinten exponenciális tempóban kezd kisodródni a "peremvidékekre" - azaz a létezés olyan aspektusaiban működni, amelyek kifejezetten távol állnak a földi létezés eredetileg felvázolt terveitől.

Július 6-7: Az élet dala - bővített kiadás

Kategória:

A hangok és a formák bensőséges összefüggésben vannak egymással. Ennek nagyon szemléletes kifejeződését láthatjuk a Chladni-féle ábrák esetében. Ha egy vékony fémlemezre vékonyan finom homokot szórunk, majd hangszóróból kiadott egy hangból álló gerjesztéssel, vagy akár egy vonóval rezgésbe hozzuk, a finom por a lemezben kialakuló állóhullámok szerint geometriai ábrákat alkot. Számos találatot kaphattok a youtube-on is.

Július 6-7: Az élet dala

Kategória:

Az e havi gyakorlat a júniusi téma szerves folytatása: a múlt hónapban ráhangolódtunk az Egyetlen Életre, igyekeztünk meghallani az univerzumban a "szférák zenéjét". Ez az élet keresztüláramolva a saját DNS-ünk finomenergetikai aspektusain a "12 szálas DNS-en" le egészen a fizikai síkig, bennünket is egyfajta dallamként vagy mantraként tart meg stabilan.

Ragadd magadhoz a hatalmadat! – ez az idei 6:6 üzenete

Kategória:

Elsőre ugyan csak a régi spirituális közhely ismétlésének hangzik – de azért próbáljuk meg részletesebben szemügyre venni ezt a kérdéskört!

Az emberszerű (humanoid) lények különböző fajai az Univerzumban a felettük lévő teremtő entitások képmásaiként jöttek létre, valamilyen módon megtestesítve környezetük uralásának képességét. A humanoid lények hangsúlyozottan nem anyagi, hanem elsősorban spirituális lények. Az Egyetlen Élet olyan megtestesülései melyek számos oktávon működőképesek.

Május 6-7. - A második lépés

Kategória:

A május 6-án érkező energiák célja, hogy segítsenek feltárni minden érintett számára a jelenlegi inkarnáció "életfeladatát". Bár intuitíve elég egyértelműnek tűnik az életfeladat fogalma, azért valójában számos rétege van. Kevés lélek tervezi az inkarnációját egyetlen cél és feladat köré csoportosítva. Ugyanígy igaz, hogy a rövidebb és hosszabb távú feladatok szerves egységet képeznek. Az Orin által átadott életfeladat ciklus számos aspektusát feltárja ennek a dinamikának.

Orin/DaBen világmeditáció április 18-án

Kategória:

Orin és DaBen ismét szükségét érezte, hogy energiát küldjön a spirituális törekvőknek. A tavaly tavaszi lezárások közben volt utoljára széles körben meghirdetett világmeditációjuk, és most itt a következő. Ezúttal nem készült külön anyag erre az alkalomra, ki-ki a kedvenc meditációját végezve csatlakozhat a planetáris szintű energia-továbbításhoz.

A részleteket lásd alább!

Április 6-7.: Első lépés az újratervezés után

Kategória:

Ahogy a múlt hónapban kiderült, a legjelentősebb probléma az elveszett „kritikus tömeg”: a planetáris hierarchia testben levő emberi segítők közreműködésével tudja leárasztani a fizikai síkra a továbblépéshez szükséges energiákat. Az első lépésként tehát tisztázni kell, hogy „kire lehet számítani”. Április 6-án olyan energetikai támogatást kapunk, melynek terében teljes lényünkből fakadóan eldönthetjük, hogy a jelenlegi inkarnációnkban részévé kívánunk-e válni ennek a felsőbb szintű energiákat leközvetítő kritikus tömegnek.

Újratervezés

Kategória:

Bár a közelmúltból számos dologgal adós maradtam, melyek közül a december 21-ei Vízöntő portált, illetve azt követően az Új Korszak lehetőségeit és feladatait taglaló írásokat – remélhetőleg belátható időn belül – közre fogom adni, most egy sürgős esemény „kényszerített a billentyűzet elé”.

A Vízöntő Kor kapuja

Kategória:

Holnap - 2020. december 21-én - lépünk át formálisan az új korszakba. Ez most sajnos nem a régóta várt "szimultán felemelkedés" - amikor a Föld és az emberisége egyszerre lép a létezés magasabb lépcsőfokára - de nagyon jelentős esemény, mivel egy-egy korszak több mint 2000 évig tart. Az emberiség a fejlődése során az érzelmek uralta Halak Korszakból átlép az elme uralta Vízöntő Korszakba.

És beléptünk az új korszakba...

Kategória:

Különösebb felhajtás nélkül eljött az új világ - ha konkrét dátumhoz akarjuk kötni, június harmincadika volt az első napja. Nem volt harangszó, nem szóltak a fanfárok – egyszerűen csak beléptünk a Harmadik Világba. Ez várhatóan egy rövid, ám annál hathatósabb változásokat hozó korszak lesz. Mivel B-tervként realizálódik, számos korábban természetesnek tekintett „komfort-funkciót” nélkülöz. Az eredeti A-terv konszenzusosabb lett volna, de a szupergalaxis szintjén azt a döntést hozták, hogy nincs több haladék.

2020. nyári napforduló és napfogyatkozás - betekintés az Új Világba

Kategória:

A Testvériség fontos új üzenete e hírlevél apropója.

Orin és DaBen üzenete a világjárvány idején - és világmeditáció április 19-én

Kategória:

Mivel nem részesülök a közösségi média áldásaiból, számomra Orin és DaBen áprilisi hírlevele volt az első komolyan vehető spirituális üzenet a járvánnyal kapcsolatban. Mivel megtetszett, le is fordítottam, és az alábbiakban közreadom.

Ebben az üzenetben mindenkit biztatnak a részvételre a tavaszi telihold meditáció(k)ban. Az első telihold nálunk április 8-án volt, a következő - a Wesak - május 7-én lesz.

4:4 – Planetáris újraindítás 2020. április 4-én

Kategória:

Üdvözletem!

Az elmúlt időszakban ismét kicsit gyakrabban jelentkezem hírlevéllel. A gmailesek közül sokan reklamáltak, hogy nem kapják meg. A Promóciók fül alá sorolja be újabban a gmail. Ott keressétek meg a hírlevelet és tegyétek át az "Elsődleges" fül alá - utána már megkapjátok.

Az alábbiakban megtaláljátok a címben jelzett anyagot - remélem hasznosnak fogjátok találni, és sok örömöt leltek benne!

Tavaszi napéjegyenlőség 2020.03.20.

Kategória:

Technikai gondok miatt a tegnapra elkészült anyagot csak az érhálózat listára tudtam kiküldeni - ma (21-én) pótolom itt is. A meditáció szövegét bemásoltam a törzsszövegbe is, de pdf-ben letölthetitek, ha szeretnétek kinyomtatni, vagy tovább küldeni.
A hanganyagot a google drive-omról is le tudjátok tölteni - ha megjelenik a lejátszó ablak, a jobb felső sarokban kattintsatok a letöltés szimbólumra! Ez a hanganyag letöltő linkje: https://drive.google.com/file/d/1GrMydIl8cA5TfII5BRjj2j_MGcY2n893/view?u...

2:2:2:2 – másodszor, a 2020.02.20-ai kulcsdátumra

Kategória:

2020. február 18-án 30-án csatornázta Szigeti Antal (espavo.hu) Kecskeméten

Ez a verzió a 2020. február 19-én történt re-channeling nyomán készült

A szerzői jog fenntartva – az anyag módosítatlan formában szabadon továbbadható a szerzői jogi információ feltüntetésével

A letölthető hanganyag: http://espavo.hu/system/files/2-2-2-2-masodszor.mp3
Letölthető az alább közölt szöveg is: http://espavo.hu/system/files/2-2-2-2-masodszor.docx

Üdvözöl a Testvériség!

2:2:2:2 Kozmikus portál a felemelkedő Föld és minden földi élet számára

Kategória:

Különösebb kommentár nélkül közreadom a február 2-ára érkezett üzenetet. Előzetesen csak annyit jegyzek meg, hogy feltöltöm hozzá a - sajnos nem túl jó minőségű - hanganyagot is. Íme: http://espavo.hu/system/files/2-2-2-2_kozmikus_portal.mp3 Ezt hamarosan egy jobb minőségűvel fogom pótolni. Sajnos kompromisszumot kellett kötni, hogy időben közre tudjam adni. Elvileg holnap este 20:20-tól személyesen is csatlakozhattok a meditációt végző csoporthoz Budapesten - a részleteket a végén.

Bevezetés az egységtudatosságba 1.

Kategória:

Elöljáróban szeretném megköszönni az előző – A felemelkedés változó forgatókönyve című – hírlevelemre küldött visszajelzéseiteket! Ezekben felvetődtek bizonyos kérdések, melyekre ezúton kezdek el válaszolni.

A felemelkedés változó forgatókönyve

Kategória:

Már majd’ egy éve húzom, hogy leírjam, hogy „összeomlott” a felemelkedés régi forgatókönyve, hiszen tavaly koranyáron még azt állítottam, hogy minden marad a régiben – csak kicsit később az „eredeti” tervekhez képest. Hiába, azt hiszem legtöbbünknek nehéz beismerni a tévedését!

A „régi terv”

Érzelmi áramlás – a felemelkedés szükséges feltétele

Kategória:

Az érzelmi test a négy alsó test közül a víz elem analogonja, így optimális állapotában egy tál vízhez hasonlóan nagyon hamar újra el kellene simulnia. A modern ember érzelmi teste sokkal inkább sziklás hegyi patakra, rosszabb esetben szigetekkel tarkított duzzasztógát előtti tóra emlékeztet. Az érzelmi test megfelelő állapota teszi lehetővé a lélek síkjáról érkező impulzusok átvételét, így nagyon fontos szerepe van a fátyol feletti síkokról érkező információk feldolgozásában.

Most akkor mi is a helyzet a felemelkedéssel?

Kategória:

Nagyjából a címben feltett kérdésben összegezhetők az elmúlt időszakban hozzám intézett kérdéseitek – ezért a következőkben főleg erről lesz szó. A másik kérdés, hogy mi van a hírlevelekkel? Erre rövidebben tudok válaszolni. Az elmúlt 2-3 évben elsősorban a Föld átalakulásának hosszabb – kb. 100-150 éves – távú kérdései foglalkoztattak, amelyeknek magvai napjainkban kerülnek/kerültek „elvetésre”, ezért azokról érdemben egyelőre csak mint alternatívákról lehet értelmes kijelentéseket tenni.

Az elme árulása

Kategória:

Az emberiség fejlődésének mostani korszaka – legalább Atlantisz óta – az elme, vagyis az ember mentálszintjének célzott fejlesztéséről szól a teozófiában és antropozófiában lefektetett, bár lényegében már a védikus tanításokban is ismert korszakolás szerint. Ez a mentális fejlődési/fejlesztési tendencia megújult lendületet nyert az Új Energia, vagyis a Föld felemelkedésének előkészítési fázisában.

Mitől maradandó egy spirituális tanítás?

Kategória:

Idén nyáron tett külföldi utunkon – rég nem látott barátunknak – „megfontolatlan” ígéretet tettem. Nagyon jól éreztük vele magunkat, és végül azt kérte, hogy újra küldjem el neki a 10 éve felvett Orin-anyagokat a szeretetről – természetesen megígértem…

Dr. Todd Ovokaitys, DNS Rejtelmei Szeminárium

Kategória:

Kedves Espavo! hírlevélre feliratkozottak!

Fülöp Ricsi vagyok, Szigeti Antal megbízásából küldöm ezt a hírlevelet egy rendezvényről.

"Már csak 2 nap és találkozhatunk Dr Todd Ovokaitys magnetikus lényével, és a tobozmirigy
tónusok erejének segítségével egy magasabb tudatszinten élhetjük a pillanat
teljességét, gyógyulva és még teljesebben kinyílva valódi természetünknek,
a Szeretetnek.

"A csapatunk jelenleg az őssejt-terápiás innovációk területén a vezető
kutatók közé tartozik, engem pedig meghívtak az őssejt-terápián dolgozó

Tartalom átvétel